Terminarz zebrań wiejskich

Urząd gminy, sołtysi oraz członkowie Rad Sołeckich zapraszają mieszkańców poszczególnych sołectw na zebrania wiejskie, jakie będą odbywać się na terenie gminy od 3 do 13 lutego.

Sołtysi oraz Rada Sołecka zapoznają mieszkańców z działalnością w roku minionym i przedstawią plan działania na rok bieżący.   |  fot. Ilustracyjne

Sołtysi oraz Rada Sołecka zapozna mieszkańców z działalnością w roku minionym i przedstawi plan działania na rok bieżący.

Terminarz spotkań