Szkolenie dla przewoźników

Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż fundusz we współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego oraz Instytutem Transportu Samochodowego realizuje projekt.

Szkolenia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw, prowadzących działalność w obszarze miejskiego i międzymiastowego transportu samochodowego oraz kolejowego transportu zbiorowego.   |  fot. pixaby.com

Pod nazwą „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu odbędą się szkolenia pn: „Różni podróżni-obsługa bez barier”. Szkolenia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw, prowadzących działalność w obszarze miejskiego i międzymiastowego transportu samochodowego oraz kolejowego transportu zbiorowego.

W szkoleniach udział mogą wziąć między innymi sprzedawcy biletów, pracownicy infolinii czy kontrolerzy. Organizowane będą też szkolenia skierowane do kadry zarządzającej. Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy i przekazywania informacji oraz komunikowania się z różnorodnymi klientami w tym z osobami o szczególnych potrzebach.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.pfron.org.pl. Kierownikiem projektu jest Adriana Niedoszewska tel. 22 505 57 84.

St. Powiatowe