Świętowanie, replika tablicy i wspomnienia ...

Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnicach im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich 25 listopada, w dniu święta kolejarzy, obchodziła 22 –gą rocznicę nadania imienia. W życiu społeczności szkolnej to ważna data.

Uczniowie szkoły przygotowali świetny, dynamiczny program artystyczny włączając do zabawy całą widownię.   |  fot. nad.

Z dumą wspominamy pamięć kolejarzy chojnickich za ich wojenny patriotyczny czyn w czasach II wojny światowej, kiedy to bohatersko stanęli do obrony ojczyzny oraz ich trwałą obecność w późniejszych dziejach szkoły.  W dniu święta patrona szkoły’ 2019 odsłonięto w pawilonie szkolnym replikę tablicy upamiętniającej wzniesienie przez nich w 1967 roku pawilonu szkolnego. Pawilon został wybudowany  w czynie społecznym przez pracowników Lokomotywowni PKP. 

Dotychczas o tym ważnym społecznym akcie informowała tablica wyryta w zewnętrznej elewacji pawilonu. Niedawna termomodernizacja budynku sprawiła , że ów symbol  przestał być widoczny. Od 25 listopada 2019 roku zastąpiła go tablica wewnątrz pawilonu.

Uroczystego odsłonięcia nowej tablicy dokonali, Burmistrz Miasta,  Arseniusz Finster, absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach, przedstawiciele kolei, Tadeusz Piekut, Mateusz Pelowski, Damian Otta oraz dyrektor Edukacji, Wychowania i Zdrowia, Grzegorz Czarnowski, radni:  Bogdan Kuffel, przewodniczący Komisji Edukacji, Andrzej Gąsiorowski, Jan Koperski oraz dyrektor SP nr 3, Karol Kołyszko.

Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele Rady Rodziców SP nr 3, przewodnicząca Monika Kolinska, Łukasz Masiak, a dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach, Karol Kołyszko przekazał też wszystkim zgromadzonym w szkole pozdrowienia od pana Jerzego Kwiatkowskiego, dyrektora szkoły, w czasach kiedy pawilon powstawał. Akt odsłonięcia  repliki tablicy z 1967 roku był okazją do wspomnień, podkreślenia olbrzymiego społecznego wysiłku pracowników Lokomotywowni PKP – Zakładu opiekuńczego szkoły oraz całej ówczesnej społeczności szkolnej. 

Wzniesienie pawilonu (dawniej osobnej budowli,  współcześnie włączonej już do  całości  gmachu szkolnego) pozwoliło w latach sześćdziesiątych radykalnie poprawić warunki nauki dzieci oraz zmienić system sanitarny i grzewczy szkoły. Po uroczystości nadszedł czas na świętowanie. Uczniowie szkoły przygotowali świetny, dynamiczny program artystyczny włączając do zabawy całą widownię. Pomogli im w tym przedszkolaki z Przedszkola nr 3 w Chojnicach rozpoczynając zabawę uroczym, świetnym  w wykonaniu tańcem tureckim. Zaprezentował się też Zespół Teatralny „Maskarada”, Zespół Taneczny „Roztańczone Trójeczki”, chór  szkolny „Do-Re-Mi” z solistkami z klasy VI b.

Wystąpiły laureatki miejsko – gminnych konkursów wokalnych i recytatorskich, klasa II a w rapowym  opracowaniu  piosenki o szkole. Do prezentacji włączono też indywidualne, świetnie wykonane tańce z popisami akrobatycznymi, zespołową grę na cymbałkach i muzykę instrumentalną przygotowaną przez ucznia klasy Va.

Był też czas na podsumowanie cyklu konkursów „Szkolnych dni z Patronem”, zabawy związane z tematyką szkolną przygotowane przez nauczycieli wf, pląsy opracowane przez harcerzy oraz obdarowanie wszystkich uczniów słodkościami i wyróżnienie klas VIa i VIc wejściówkami do kina za wzorową współpracę z radą Rodziców SP nr 3. To był miły, pełen wrażeń dla wszystkich dzień!

(Z Sz-P nr 3)