Święto liczby Pi

14 marca liczba Pi obchodziła swoje święto. Datę wybrano nieprzypadkowo - w Stanach Zjednoczonych zapisuje się ją jako 3.14, co stanowi jej przybliżoną wartość.

Po zakończonym konkursie wicedyrektor wręczyła zwycięzcom dyplomy oraz nagrody.   |  fot. nad.

W Technikum nr 3 również obchodziliśmy to święto poprzez zorganizowanie konkursu matematycznego. Na uczestników czekały  m.in. puzzle logiczne, tangramy, rozwiązanie zagadki matematycznej, sudoku, matematyczne skojarzenia, ciekawostki na temat liczby pi, zapamiętanie jak najwięcej  cyfr po przecinku w rozwinięciu liczby pi, zapisanie jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się na pi. 

Zwycięzcy:

I miejsce  klasa III TC

II miejsce  klasa II tg

III miejsce  klasa III THT

Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia ze zwycięzcami oraz wszystkimi uczestnikami konkursu, uczniowie udali się na boisko szkolne, gdzie ustawili się do zdjęcia w kształcie  liczby 3,14.

(nad.)