Święci Kościoła Katolickiego na medalach

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na wystawę medalierstwa ze zbiorów pana Bogdana Kuffla. Autor wystawy prezentuje sylwetki świętych na medalach okolicznościowych.

Wystawa będzie czynna w holu ChCK do 29 października.   |  fot. ChCK

Na wystawie zobaczymy różne wizerunki Matki Boskiej oraz polskich świętych. Dla jednych obiekty kultu religijnego, dla innych autorytety i ważne postacie historyczne, które pozostały wierne Bogu, często ponosząc męczeńską śmierć. Prezentowani święci to wielkie dziedzictwo wartości, a ich przesłania, niezależnie od epoki, w której żyli, są wciąż aktualne.

Na prezentowanych medalach święci sportretowani są wraz z charakterystycznymi dla nich atrybutami i symbolami. Warto obejrzeć artystyczny walor tej wystawy oraz jej duchowy wymiar, aby przekonać się, że świętość niejedno ma imię....

Ł. Sajnaj