Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kolejny nauczyciel uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Waldemar Wiśniewski, nauczyciel języka angielskiego w ZSL w Czersku 27 listopada zdał przed komisją egzaminacyjną egzamin na nauczyciela mianowanego.

Stypendium ministra jest sporym wyróźnieniem.   |  fot. internet

Starosta Stanisław Skaja wręczy nauczycielowi akt awansu w środę 2 grudnia o godz. 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach. 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu chojnickiego, za wysokie wyniki w nauce, zostało nagrodzonych Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia stypendium odbędzie się 4 grudnia br. w Słupsku. Poniżej przedstawiamy imienną listę stypendystów:

Paulina Weronika Sielska
 Liceum Ogólnokształcące
im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach
 
Krystian Sawicki

Technikum
im. Stefana Bieszka w Chojnicach
 
Michał Maciejewski
Technikum nr 1 w Chojnicach
 
Danuta Stoltman
I Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach
 
Karolina Tandecka
Technikum nr 2 w Chojnicach
 
Grażyna Nicka
Technikum nr 3 w Chojnicach
 
Grzegorz Gawin
 II Liceum Ogólnokształcące im .gen. Władysława Andersa w Chojnicach
 
Karolina Elżbieta Rekowska
Technikum w Malachinie
 
Katarzyna Sójka
 Liceum Ogólnokształcące
im. Wincentego Pola w Czersku
 
Paulina Rafińska

 Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach

Magdalena Kosobucka