Stowarzyszenia i kluby z gminy otrzymały wsparcie

W gminie Chojnice rozstrzygnięto konkurs oferty na realizacją zadań z zakresu kultury oraz sportu. W kulturze rozdano całą zaplanowaną kwotę 130 tys. zł, a w sporcie rozdysponowano 102,5 tys. zł. Łącznie wnioski opiewały na 0,5 mln zł!

Najwyższą kwotę – 112 tys. zł - otrzyma Fundacji Szarża pod Krojantami na organizację inscenizacji pod Krojantami.   |  fot. (olo)

Na zadania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego gmina Chojnice przeznaczyła 130 tys. zł. Z tej puli aż 112 tys. zł trafiło do Fundacji Szarża pod Krojantami na organizację inscenizacji Szarża pod Krojantami. 7 tys. zł otrzyma Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Pomorze na „Przegląd Kabaretów Amatorskich Beret”.

Po 3 tys. zł otrzymają Towarzystwo Pszczelne na obchody 130-lecia działalności związku pszczelarzy na ziemi chojnickiej oraz stowarzyszenie Kaszuby na zadanie „Uczymy się języka, kultury i tradycji kaszubskiej”. Stowarzyszenie Kłodawianki otrzymało 2 tys. zł na zadanie „Podróż z Kłodawy do wnętrza ziemi”, a po 1 tys. zł otrzymały trzy stowarzyszenia. Pięć wniosków nie otrzymało dofinansowania (3 z nich Swory, Nowoczesny Konin, Akolada otrzymało negatywną ocenę formalną). Łącznie złożono wnioski na blisko 221 tys. zł.

Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęły wnioski na kwotę 263 tys. zł. Komisja postanowiła rozdysponować 102,5 tys. zł z przeznaczonych 140 tys. zł. Najwięcej otrzymają kluby piłkarskie z gminy na szkolenie, rozwój kultury fizycznej i propagowanie zdrowego trybu życia oraz uczestnictwo w rozgrywkach. Jantar Pawłowo otrzyma 15 tys. zł, Unia Klawkowo, Agra Ostrowite po 13 tys. zł, Nowi Nowa Cerkiew – 10 tys. zł. Środki trafią też do klubów żeglarskich – LKS dostanie łącznie 22 tys. zł, a ChKŻ 26 tys. zł (w tym 10 tys. zł na szkolenie dzieci niepełnosprawnych).

Negatywną ocenę otrzymały kluby: Czarni Ostrowite, Szarża Krojanty, Tri Tour Poznań, natomiast Chojnickie Towarzystwo Tenisowe mimo pozytywnej oceny nie otrzymało środków na przygotowanie kortów tenisowych i szkolenie dzieci w Chojnicach.

Tekst i fot. (olo)

Pełne zestawienie - tutaj

Zapisz

  1. 5 lutego 2019  18:11   pozytywnie-negatywnie   zainteresowany

    Czy Redakcja może zbadać poz 17 i 20 i 6 w załączonym zestawieniu? Rozpatrzono pozytywnie i przyznano 0zł?

    0
    0
    Odpowiedz