Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie wynosi 21 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Pojemniki na bioodpady będą rozwożone do pozostałych mieszkańców w miesiącu lutym br.   |  fot. ilustracyjne/ A. Zajkowska

Osoby, które korzystają z własnego kompostownika i nie chcą otrzymać osobnego pojemnika na bioodpady, mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty w wysokości 2 zł od osoby miesięcznie – wówczas należy złożyć do tutejszego urzędu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UG