Starosta w Pomorskiej Radzie Oświatowej

Starosta Chojnicki Marek Szczepański został wybrany przez Konwent Starostów Województwa Pomorskiego do pracy w Pomorskiej Radzie Oświatowej.

Pomorska Rada Oświatowa reprezentuje różne instytucje i środowiska Pomorza: szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych - w tym uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów, jednostki samorządu.   |  fot. powiatchojnice.pl

Celem Rady jest opiniowanie podstawowych kierunków polityki oświatowej w regionie, rzetelna rozmowa o kondycji pomorskich szkół, o potrzebach uczniów, rodziców i nauczycieli, o odpowiedzialności samorządów za jakość kształcenia w prowadzonych przez nie placówkach oświatowych.

Praca Pomorskiej Rady Oświatowej wspiera też działania służące efektywnemu wydatkowaniu dedykowanych edukacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 - To dla mnie wyróżnienie, że Marszałek Województwa Mieczysław Struk widział moją osobę abym z ramienia Konwentu Starostów zasiadał w gremium zajmującym się oświatą w województwie. To duże zobowiązanie, postaram się aktywnie uczestniczyć w pracach Pomorskiej Rady Oświatowej – mówi starosta.

Monika Garstecka-Niemczyk

  1. 25 marca 2019  18:20   Kompetentna osoba?   Zdziwiony?

    Zdziwiona jestem. Naprawdę nie ma bardziej kompetentnych osób?

    2
    0