Spotkanie stomików

Szkolenie poświęcone było edukacji pacjentów na temat nowych rozwiązań w pielęgnowaniu i zabezpieczeniu stomii, nauczeniu ich posługiwania się nowym sprzętem stomijnym oraz zastosowania środków pielęgnacyjnych.

Uczestnicy szkolenia w trakcie warsztatów z obsługi sprzętu stomijnego oraz w trakcie rozmów z pielęgniarką stomijną.   |  fot. nad.

Mających zapobiegać odpadaniu sprzętu oraz podrażnieniu skóry. Uczestnicy wysłuchali praktycznych uwag i wskazówek dotyczących korzystania z internetu oraz wykorzystywania narzędzi internetowych mających pomóc im w szukaniu rzetelnych informacji o zdrowiu oraz poznania sprawdzonych portali społecznościowych służących pacjentom stomijnym.

Nie zabrakło czasu na rozmowę z pielęgniarkami stomijnymi oraz na rozmowy i wymianę doświadczeń pomiędzy  samymi pacjentami. W szkoleniu wzięło udział 50 osób z regionu chojnickiego. Uczestnicy zapisywali się na warsztaty komputerowe które planowane są w miesiącach letnich.

Osoby z wyłonioną stomią, które chciałyby skorzystać z udziału w bezpłatnych warsztatach stomijnych proszone są o zgłoszenie faktu uczestniczenia w Sklepie Medycznym przy Placu Św. Jerzego 1 numer telefonu 52 395 1970.
 
Katarzyna Karpus

fotoreportaz.jpg