Spotkanie Muzyki z Profilaktyką

Zespół Rockowy "Na Ostatnią Chwilę" zagrał 21 października dwa koncerty „profilaktyczne” w PMDK w Brusach. Zespół tworzą: Artur Olkowicz – bas, Paweł Smakulski – gitara, Daniel Werner – perkusja, Andrzej Piasecki – vocal.

Koncert zawierał również przesłanie adresowane do młodzieży.

Gościem specjalnym był Piotr Łukaszewski (IRA, TSA, KARMACOMA) Patrycja Markowska, ( PTAKY). Koncert odbył się pod hasłem "Zabij narkotyki i alkohol na śmierć”. Organizatorem spotkań profilaktycznych przy muzyce rockowej był PMDK Brusy i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnikami koncertów byli uczniowie miejscowych placówek oświatowych - Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Koncerty zgromadziły ponad 700 słuchaczy.

Zespół, poprzez koncerty rockowe połączone z prezentacją materiałów audiowizualnych i prelekcjami, pokazał prawdę o narkotykach, alkoholu i dopalaczach – prosto w oczy młodego człowieka. Andrzej Piasecki - lider formacji, przekonywał jak bardzo zgubne może być uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Grupa z kilkunastoletnim doświadczeniem koncertowym, spotkała się z wieloma dramatami rozgrywającymi się wśród publiczności. Jak przyznają sami artyści, większość z nich była spowodowana przez alkohol i narkotyki. Muzycy od dwóch lat dzielą się swoimi spostrzeżeniami z młodymi ludźmi z całej Polski. Starają się przekonywać, że nie warto zaczynać przygody z groźnymi używkami. Po koncertach w godzinach popołudniowych odbyły się warsztaty perkusyjne i gitarowe, gdzie młodzież grająca w lokalnych zespołach, mogła spotkać się z artystami zawodowymi.

Andrzej Piasecki oraz jego zespół zapewnił młodym ludziom kilkadziesiąt minut niecodziennej rozrywki. Spotkanie można zaliczyć do bardzo udanych, a młodych widzów, za sprawą konwencji, w jakiej było prowadzone, udało się wprowadzić do aktywnego uczestnictwa w koncercie rockowym. Budził on duże emocje oraz skłaniał do refleksji, przywołując fundamentalne pytania na temat życia i jego wartości.

Zenon Graszek