Spektakl „Śpij kochana” w gminnych placówkach kultury

Gminny Ośrodek Kultury od kilku lat stara się przybliżyć mieszkańcom podchojnickich wsi kulturę wysoką, realizując projekty w ramach ministerialnego programu „Kultura Dostępna”.

Scena ze spektaklu „Śpij kochana”.   |  fot. (nad.)

W tym roku realizowany jest projekt „Różne oblicza romantyzmu – od teatru do patriotyzmu”. W ramach przedsięwzięcia dla najmłodszych widzów  wystawiony został spektakl lalkowy „Śpij kochana”. Realizacja jednego z działań w takiej formie miała na celu ukazanie mieszkańcom gminy Chojnice, że okres romantyzmu zmienił teatr lalkowy. Przed tym okresem przedstawienia teatru lalkowego wystawiane były głównie na jarmarkach.

Ich organizacją zajmowali się pojedynczy lalkarze, czasem trupy wędrownych aktorów i komediantów. Postrzeganie teatru lalek zmieniło się dopiero w dobie romantyzmu -dostrzeżono wtedy dydaktyczne i wychowawcze możliwości teatru lalek. „Śpij kochana” to Teatru DIMMI z muzyką na żywo zespołu „Pierwiastek z Trzech”.  W minionym tygodniu w wiejskich domach kultury przygody małej Muszki Jednodniówki z zapartym tchem śledzili zarówno rodzice, jak i najmłodsi widzowie przedstawienia.

Dwóch przypadkowych przyjaciół Muszki  - Dzika Świnia i Rudy Lis postanowili przeżyć z nią całe życie w ciągu jednego dnia, zachowując dla siebie tajemnicę, dlaczego muszą to zrobić. Mała bohaterka spektaklu, przekonana, że to Lis umrze po zakończeniu dnia zrobiła wszystko, aby jego życie było wypełnione wszystkim tym, co w życiu wydarzyć się powinno.

Pełen zadziwiających wydarzeń scenariusz wraz z rewelacyjną grą aktorów sprawił, że widzowie śmiali się, smucili, i wzruszali przeżywając wraz z bohaterami całe życie w jeden dzień, a właściwie w jedną godzinę.  Pełna  refleksji opowieść sprawiła, że wielu dorosłych widzów wychodząc z przedstawienia zastanowiło się, czy warto tracić szybko umykający czas  na rzeczy błahe i nieistotne? Czy może przeżyć w pełni każdy dzień, jakby był unikatowy, drogocenny i jedyny?

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

(nad.)