Skorzystaj z bezpłatnych badań

Szpital Rehabilitacyjny w Jarcewie informuje o możliwości skorzystania przez mieszkańców województwa pomorskiego z bezpłatnej specjalistycznej opieki kardiologicznej.

Na bezpłatne badanie nie potrzebujesz skierowania. Wystarczy, że umówisz się telefonicznie na wizytę.

W ramach projektu, który realizujemy wspólnie ze Szpitalem Copernicus w Gdańsku pacjent może bezpłatnie skorzystać z: konsultacji u lekarza specjalisty kardiologa, pełnej diagnostyki kardiologicznej: echo serca, EKG, próba wysiłkowa, badań laboratoryjnych (kwas moczowy, glukoza, morfologia, CRP, lipidogram, badanie ogólne moczu), spotkań z dietetykiem i psychologiem cyklu ćwiczeń rehabilitacyjnych (około 16)

Warunkiem przystąpienia do programu jest choroba układu krążeniowo-naczyniowego (np. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, miażdżyca, stan po zawale, po udarze itp.)

Program przeznaczony jest dla:

osób w wieku aktywności zawodowej

mieszkających na terenie województwa pomorskiego

Nie trzeba mieć skierowania!

Zapraszamy do kontaktu: tel. 517 882 537 mail: zdroweserce@bonamed.com.pl

Alina Kamowska