Skierowanie od specjalisty

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie, na mocy którego lekarze rodzinni mają uprawnienia do wystawiania skierowań na niżej wymienione badania do końca 2009 roku:

Skierowanie na badania wystawia tylko lekarz specjalista.

- rezonans magnetyczny,
- tomografia komputerowa,
- USG Doppler Duplex,
- urografia niejonowa,
- próba wysiłkowa,
- badanie angiograficzne narządu wzroku.

Oznacza to, że pacjenci, którzy otrzymali skierowanie od lekarza rodzinnego mogą zostać przyjęci tylko do dnia 31 stycznia 2010 r. Po tym terminie powyższe badania będą mogły zostać wykonane wyłącznie w oparciu o skierowanie od lekarza specjalisty. Pomimo interwencji ze strony chojnickiego szpitala - Narodowy Fundusz Zdrowia nie wyraził zgody na przyjmowanie pacjentów, którzy otrzymali w 2009 r. skierowanie na powyższe badania od lekarza rodzinnego i którym wyznaczono termin wykonania badania po 31 stycznia 2010 r.