Są szanse na Dom Dziennego Pobytu

We wrześniu okaże się czy Powiat Chojnicki otrzyma prawie 6 mln zł na utworzenie Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny. Ma ono powstać przy ul. Igielskiej w Chojnicach. Powiat ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego.

Zrodził się pomysł, by przy ulicy Igielskiej stworzyć dom dziennego pobytu, tym bardziej, iż wniosek złożony przez Powiat Chojnicki pozytywnie przeszedł już ocenę formalną.   |  fot. St. Powiatowe

Mowa o wartym 5 mln 700 tys. zł projekcie pod nazwą Powiat Chojnicki dla Seniora i Rodziny. Dofinansowanie, jakie można otrzymać sięga 95 procent. Projekt zakłada remont pomieszczeń przy ul. Igielskiej w celu utworzenia tam  Domu Dziennego Pobytu. Oprócz DDP, w którym zajęcia odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku powstanie też centrum konsultacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, punkt konsultacji w zakresie wsparcia rodziny.

W założeniach jest klub kreatywnej mamy oraz akademia kreatywnej aktywizacji dla dzieci i młodzieży. - W ramach zadania wprowadzony ma zostać także pierwszy na terenie powiatu chojnickiego, system teleopieki dla seniorów. Każdy z uczestników projektu zostanie wyposażony w osobiste urządzenie w postaci tzw. „bransoletki życia”. Umożliwia ona między innymi stały monitoring stanu zdrowia pacjenta – mówi starosta chojnicki Marek Szczepański.

Oprócz zajęć na miejscu, którymi objęci będą uczestnicy projektu planowane są także wyjazdy do muzeum oraz udział w imprezach i zajęciach terenowych.

Monika Garstecka-Niemczyk. St. Powiatowe