Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu PM10 w powietrzu

1 kwietnia na obszarze powiatu chojnickiego obowiązuje stan ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10. W związku z tym zalecane są następujące środki ostrożności:

Źródłami pyłu zawieszonego są przede wszystkim indywidualne systemy grzewcze w domach oraz układy wydechowe pojazdów.   |  fot. pixaby.com

ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, ograniczenie wietrzenia pomieszczeń, unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku, piecyku kominkowym, piecyku ozdobnym.

Wrażliwe grupy ludności powinny:

ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni,
ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
pamiętać o normalnie przyjmowanych lekach,
osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

Przypominamy, że w związku z powyższym obowiązuje czasowy zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych). Zakaz nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii.

Treść komunikatu - tutaj

(red.)