Remonty i inwestycje w szkołach gminy Chojnice

Czas pandemii oraz zdalnej lub hybrydowej nauki na remonty w szkołach wykorzystała nie tylko gmina miejska Chojnice, ale także gmina wiejska. W poprawę warunków nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli zainwestowano w ostatnim czasie ponad 7 mln zł.

Budowana przez firmę Wo-Kop Wojciech Drewczyński „jaskółeczka” jest ostatnią, jaka powstaje przy gminnych szkołach podstawowych. Budowano je na przestrzeni lat 2009-2021.   |  fot. UG Chojnice

- Te procesy mogły się toczyć ze względu na pandemię i fakt, że nauka w szkołach była ograniczona, to też było nam łatwiej je wszystkie przeprowadzić. Zaczęliśmy wczesną wiosną przeglądami i naprawą kominów z wymianą obróbek oraz połaci dachowych oraz z uzupełnieniem izolacji termicznych i naprawą podbitek dachowych na Szkole Podstawowej w Charzykowach. Wiedzieliśmy już w tym czasie, że będzie tam planowana fotowoltaika - opowiada Anita Sznajder, dyrektorka Gminnego Zespołu Oświaty.

Przypomnijmy, na początku sierpnia wójt Zbigniew Szczepiński podpisał umowę z firmą P.H.U. Szopińscy na zakup i montaż na charzykowskiej szkole paneli fotowoltaicznych o mocy 49 kW. Koszt całej inwestycji to 240 tys. zł i zrealizowana ma ona zostać do 8 października br. Firma pokrywa koszty tego zadania w 40 proc. Tego lata panele fotowoltaiczne o mocy 30 kW zamontowano także na placówce w Ostrowitem. Ich wartość opiewa na kwotę 144 tys, zł. Inwestycję, po połowie, opłaciła gmina Chojnice i P.H.U. Szopińscy.

Inne podjęte zadania to: remont pomieszczeń socjalnych przy kuchni oraz magazynów w SP w Swornegaciach (koszt około 158 tys. zł), remont sali gimnastycznej wraz z szatniami w SP w Nieżychowicach (130 tys. zł), remont głównego korytarza z klatką schodową, wymiana nawierzchni na górnym korytarzu oraz drzwi do sal lekcyjnych w SP w Nowej Cerkwi (159 tys. zł), remont toalet oraz przyległego korytarza w sławęcińskim oddziale SP w Ostrowitem (159 tys. zł), remont toalet, trzech sal lekcyjnych i części przyległego korytarza w SP w Silnie (147 tys. zł) oraz remont części korytarza, sali lekcyjnej i zaplecza sali gimnastycznej w SP w Lichnowach (148 tys. zł).

- Zakończyliśmy także inwestycje pn „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Działania w tym kierunku toczyły się od 2019 roku, przez cały poprzedni rok i teraz w czerwcu zostały zakończone. Całkowity koszt inwestycji to około 4,6 mln zł - podsumowała Anita Sznajder.

Aktualnie kontynuowane są jeszcze prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Nowej Cerkwi. - Gmina Chojnice otrzymała dofinansowanie do tego zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 440 tys. zł. W związku z tym konieczna stała się korekta tego projektu. Trzeba było dokonać zmiany w obrębie bieżni. Terminy robót wydłużą się do końca października tego roku. Koszt inwestycji to około 1 mln 43 tys. zł w związku z tymi zmianami - wyjaśnia szefowa gminnej oświaty.

Anna Zajkowska