„Radosna szkoła” w Chojnicach

Od lipca 2009 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi program „Radosna Szkoła”. Ma ułatwić 6-latkom rozpoczęcie nauki w szkołach poprzez dostosowanie warunków nauki do wieku rozwojowego dzieci.

Program „Radosna szkoła” stanowi ważną część zmian w polskiej edukacji.

Gminy mogą uzyskać dotację na zakup pomocy dydaktycznych do szkolnej sali zabaw, na utworzenie bądź modernizację placu zabaw. Miastu Chojnice już wcześniej udało się pozyskać z tego źródła środki na nowe place zabaw przy SP – 1, SP – 3 i SP – 7. Kilka dni temu Pomorskie Kuratorium Oświaty podało wyniki kolejnego etapu tego programu. Wśród wnioskodawców, którzy uzyskali dotacje na utworzenie placu zabaw, znalazły się także chojnickie placówki. Prowadzona przez Pelplińską Kurię Diecezjalną Katolicka Szkoła Podstawowa uzyskała dotację w wysokości 63850 złotych. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 5 otrzymała dofinansowanie na kwotę 115450 zł. Organy prowadzące te szkoły są zobowiązane do wniesienia wkładu własnego w wysokości pozyskanej dotacji.

Niższa kwota dotacji ma posłużyć do budowy tzw. Małego Placu Zabaw o powierzchni do 240 m2. Przy SP – 5 powstanie duży plac, który będzie miał do 500 m2. Wytyczne organizatorów Programu dla placów zabaw, to: umiejscowienie na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego boiska szkolnego; odpowiednie ogrodzenie; oznakowanie, czyli tablice informacyjne wraz z regulaminem korzystania. Plac zabaw ma być dostępny dla dzieci także poza godzinami zajęć w szkole, pod warunkiem obecności na nim opiekuna. W wyposażeniu powinny znaleźć się drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeplotnie, huśtawki. Nawierzchnia placu musi być w kolorach pomarańczowym i niebieskim.

(je)

Zapisz

  1. 29 marca 2011  21:27   obiekt sportowy   rodzic

    a moze by tak w sp5 orlika po obecnym boisku biega moj syn i mozna tam tylko nabawic sie urazu,ciekawe kto dopuszcza ten obiekt do uzytku

    0
    0
    Odpowiedz