Ptasia grypa okolicach Sławęcina i Obrowa

Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał dziś (7.01.) rozporządzenie w sprawie zwalczania oraz zapobiegania zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Powiatu Chojnickiego. Za obszar zagrożony uznał okolice miejscowości Sławęcin wybudowanie pod Obrowo.

Nowe rozporządzenie oznacza szereg nakazów i zakazów dla hodowców drobiu   |  fot. pixabay

Obszar został już oznakowany tablicami ostrzegawczymi, a na właścicielach drobiu lub innych ptaków ciążą dodatkowe obowiązki. Jak czytamy w rozporządzeniu, konieczne jest między innymi niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu drobiu lub innych ptaków czy też stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego. Granice obszaru zaznaczono na mapce w Zarządzeniu.

Starostwo Powiatowe