Pszczelarze inwestują. W zdrowie pszczół.

Pod koniec września, w jednej z pasiek w Lotyniu spotkali się pszczelarze zrzeszeni w Towarzystwie Pszczelniczym w Chojnicach. W gronie uczestników znaleźli się byli, obecni jak i dopiero co wstępujący w szeregi związku hodowcy pszczół.

Miejscowi hodowcy inwestują w swoje pasieki, ale inwestują też w zdrowie pszczół dzięki dużemu wsparciu gminy Chojnice.   |  fot. nad.

Tegoroczny, zakończony już sezon pszczelarski uznany został przez wszystkich pszczelarzy za nieudany pod względem wielkości zbiorów miodu. Odczuli to zapewne miłośnicy miodu, zaopatrujący się w ten produkt u lokalnych pszczelarzy. W niektórych pasiekach zbiory te były najniższe na przestrzeni nawet kilkunastu lat.

Przyczyn upatruje się w niesprzyjającej aurze; wiosennej -szczególnie kwietniowej suszy, niskich majowych temperaturach i częstych, gwałtownych ulewach w czerwcu i w początkach lipca. W tych miesiącach zakwita właśnie najwięcej nektarodajnych roślin. Wpływ na zbiory ma również intensywne stosowanie środków ochrony roślin, eliminujące z upraw wszystkie niepożądane z punktu widzenia rolników rośliny i chwasty, będące jednak bardzo bogatym źródłem nektaru i pyłku dla owadów zapylających.

Niedobór pożywienia, występująca powszechnie choroba warroza (pszczoły miodne porażone są pasożytem Varroa Destruktor) skutkują również osłabieniem rodzin pszczelich i spadkiem ich odporności na różne patogeny. Praca pszczelarzy nie polega wyłącznie na odbiorze z ula miodu. Hodowla pszczół to także odpowiedzialność hodowców za zdrowie ich podopiecznych. Pszczelarze poprzez wędrówki z pszczołami na plantacje rzepaku czy gryki zapewniają im dostępność do pożywienia (nektaru). Pozyskany miód jest tylko nadwyżką tego co pszczoły są w stanie zgromadzić.

Corocznie, po ostatnim miodobraniu w pasiekach wykonywane są zabiegi przeciw wspomnianej warrozie. W tym czasie rozpoczyna się zimowe karmienie rodzin pszczelich. Układa się gniazda, przetapia się wycofane woskowe plastry. Ta ostatnia czynność ma też za zadanie zapewnienie pszczołom odpowiedniej jakości węzy, czyli zaczątków woskowych plastrów do odbudowy w kolejnym sezonie. Jakość wosku, usunięcie z niego niebezpiecznych patogenów chorobotwórczych czy pozostałości po środkach leczniczych wpływa na ogólną zdrowotność pszczół.

Na poniedziałkowym integracyjnym spotkaniu przy kawie i cieście, poza podsumowaniem zakończonego sezonu i omówieniem zadań na kolejny, zebranym zaprezentowany został sterylizator do wosku. To specjalistyczne urządzenie zakupione zostało w br. w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Warsztaty ekologiczne i spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy” zleconego przez Gminę Chojnice. Sprzęt posłuży miejscowym pszczelarzom do przetwarzania pozyskanego w pasiekach wosku. Docelowo przysłuży się poprawie zdrowia pszczół w miejscowych pasiekach i jakości pozyskiwanych produktów.

Jednym z działań w ramach realizowanego zadania było przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla mieszkańców gminy. W związku z pandemią prezentacje prac pasiecznych nie mogły się odbyć „na żywo”. Pszczelarze przygotowali za to w pasiece materiały filmowe i udostępnili je uczestnikom na stronie internetowej. Grupa dzieci, młodzieży i ich opiekunów otrzymała także upominki w postaci świeżego tegorocznego miodu, pyłku kwiatowego, woskowych świec, broszur oraz drzewka miododajnego. Sami pszczelarze natomiast odwiedzili skansen ze sprzętem gospodarskim w Objezierzu.

Wśród licznych zgromadzonych przez właściciela zbiorów, odwiedzający natrafili m.in. na miodarkę i podkurzacz wyprodukowane przez chojnicką firmę J.F. Gehrke. Firma ta od pierwszych lat ubiegłego wieku do końca lat trzydziestych, była jedną z większych produkujących sprzęt pszczelarski na terenie II Rzeczpospolitej i ówczesnych Niemiec czy Rzeszy. Pszczelarze, mimo trudnego roku, muszą wszystkie obowiązkowe prace pasieczne wykonać i ponieść nakłady po to, aby pszczoły mogły przystąpić do kolejnego pszczelarskiego sezonu w jak najlepszej kondycji. I zmierzyć się zapewne z wieloma przeciwnościami. Miejscowi hodowcy inwestują w swoje pasieki, ale inwestują też w zdrowie pszczół dzięki dużemu wsparciu gminy Chojnice.

Celem podjęcia się przez Towarzystwo realizacji zadania jest umożliwienie zapoznania się, jak również odkrycia przed mieszkańcami gminy walorów przyrodniczych, historycznych i gospodarczych regionu. Poszczególne działania mają uwrażliwić na zachowanie bioróżnorodności i jakości otaczającej przyrody. Mają też pokazać zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnej działalności człowieka. Warsztaty ekologiczne mają zapoznać uczestników z rolą owadów zapylających, bogactwem produktów wytwarzanych dzięki hodowli pszczół. Natomiast pszczelarzom z terenu gminy realizacja konkursowego zadania pomoże utrzymać zdrowie hodowanych pszczół na odpowiednim poziomie.

Kamila Patela