Przyznali środki na kulturę, integrację i profilaktykę

Znamy też laureatów konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, integracji europejskiej oraz na zadania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.

Wiadomo już kto otrzyma dofinansowanie z miejskiej kasy.   |  fot. arch.

W zakresie działań związanych z kulturą dofinansowane będą 23 zadania. Najwięcej otrzymały zespoły Kaszebe – na edukację dzieci i młodzieży z zespołu Kaszebe w zakresie kultury kaszubskiej i narodowej oraz na promowanie Chojnic – 22 tys. zł oraz Kaszuby na zadanie „Nasza Mała Ojczyzna – Kaszuby”.

13 tys. zł otrzyma parafia p.w. Ścięcia Jana Chrzciciela – 8 tys. zł na letnie koncerty organowe i 5 tys. zł na obchody 100-lecia Lutni, 7 tys. zł trafi do Fundacji Szarża pod Krojantami na organizację Szarży pod Krojantami. Pozostałe kwoty wahają się od 500 zł do 5 tys. zł.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Chojnicach otrzyma 25 tys. zł na organizację kolonii letniej z programem profilaktycznym i sportowo-rekreacyjnym.

Szczegóły - tutaj

(olo)