Przyrodnicza Gra Terenowa

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy „CHARZY…” oraz Zaborski Park Krajobrazowy zapraszają do wzięcia udziału w przyrodniczej grze terenowej.

Myślą przewodnią gry, podobnie jak podczas poprzedniej edycji jest oczywiście promocja Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – mówiła w lipcu 2020 r. Justyna Rząska, szefowa GOK w Chojnicach.   |  fot. ilustrac./A. Zajkowska

Gra terenowa przeprowadzona zostanie w dniach 30 lipca do 1 sierpnia na terenie miejscowości Charzykowy w godzinach 10.00-16.00.

regulamin przyrodniczej gry terenowej