Promocja III tomu w Chojnicach

W sierpniu 2009 roku ukazał się trzeci tom herbarza autorstwa Przemysława Pragerta. Jest to ciąg dalszy niezmiernie cennej publikacji heraldycznej.

Herbarz Szlachty Kaszubskiej. Tom III.

Nawiązuje do korzeni drobnej szlachty kaszubskiej, często nie-znanej,  jak i rodów zamożniejszych, których przedstawicieli można odnaleźć na różnych urzędach ziemskich czy też senatorskich w ziemi kaszubskiej – pomorskiej.
Promocja tomu III herbarza z udziałem autora, której współorganizatorem  jest oddział Związku Szlachty Polskiej w Chojnicach, odbędzie się 26 marca w piątek o godz. 18.00 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach. Słowo wstępne wygłosi konsultant genealogiczny Związku Szlachty Polskiej  Siegfried Johann von Janowski. W trakcie spotkania odbędzie się także promocja „Verbum Nobile” periodyku wydawanego przez Związek Szlachty Polskiej. Pismo zaprezentuje Natalia Zofia Czapiewska z chojnickiego oddziału ZSzP.

Organizatorzy:
Związek Szlachty Polskiej oddział w Chojnicach
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach