Program wsparcia prokreacji metodą in vitro – już uruchomiony

Gmina Miejska Chojnice uruchomiła już program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic. Skorzystały z tej możliwości pierwsze pary, które zgłosiły się do wyłonionych w konkursie placówek medycznych.

Program wsparcia prokreacji metodą in vitro realizują trzy klinki – dwie w Trójmieście (Gdańsk i Gdynia) oraz jedna w Bydgoszczy. Jest także możliwość wykonania wstępnej diagnostyki w Chojnicach – poinformował Grzegorz Czarnowski.   |  fot. (arch.)

O działaniu programu informował na konferencji prasowej 30 lipca Grzegorz Czarnowski, dyrektor Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia - TUTAJ.

Podpisaliśmy umowy z trzema spółkami: Centrum Zdrowia Gameta z Gdyni, Invicta z Gdańska oraz Centrum Medyczne Klinika Leczenia Niepłodności Genesis z Bydgoszczy. Chętne pary muszą spełniać wymogi formalne: pozostawać w związku małżeńskim, mieć poświadczone zamieszkanie w Chojnicach. Zgodnie z przyjętym wcześniej regulaminem należy także spełniać stosowne wymogi medyczne.

W ramach realizacji programu przewiduje się dofinansowywanie w wysokości do 80% kosztu całkowitego wykonywanego zabiegu, nie więcej niż 5 000 zł do jednej procedury zapłodnienia in vitro, składającego się z:

wykonania punkcji pęcherzyków jajowych

znieczulenia ogólnego stosowanego podczas punkcji

zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro

przeprowadzenia transferu zarodków do jamy macicy

witryfikacji zarodków z zachowaniem potencjału rozwojowego

przechowywania zarodków kriokonserwowanych do roku

dwie wizyty lekarskie w czasie ciąży

Procedura skorzystania z dofinansowania jest następująca:

Kontakt z jedną z klinik lub z Wydziałem Edukacji, Wychowania i Zdrowia UM w Chojnicach

Zapisanie się na wizytę kwalifikacyjną

Przygotowanie kopii pełnej dokumentacji medycznej

Spotkanie się z lekarzem kwalifikującym lub koordynatorem w klinice

Otrzymanie dofinansowania i rozpoczęcie leczenia

Dofinansowanie nie obejmuje zaś kosztów:

Badań kwalifikacyjnych do procedury in vitro

badania kwalifikujące

nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania

badania wirusologiczne

koszty farmakoterapii

koszt przechowywania zarodków powyżej jednego roku

inne koszty, wynikające z indywidualnych potrzeb/ procedur zdrowotnych pary, oraz koszty poniesione przed zawarciem umowy realizatora z Ogłaszającym konkurs jak i przed zakwalifikowaniem się par/ osób do programu, ponoszą pacjenci we własnym zakresie.

Kontakt:

Gameta Gdynia Centrum sp. z o.o. ul. Św. Piotra 21, 81 – 347 Gdynia

Tel (058) 52 61 002

e-mail: rejestracja-gdynia@gameta.pl

http://gameta.pl/gameta-gdynia

Invicta Spółka z.o.o.

Ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Tel 058 58 58 810

e-mail: invicta@invicta.pl

http://www.invicta.pl

NZOZ Centrum Medyczne Klinika Leczenia Nieplodności Genesis

Ul. Waleniowa 24, 95 – 435 Bydgoszcz

Tel.697 706 250

e-mail:karolina.wasilowa@gmail.com

http://www.klinika-leczenia-nieplodnosci.pl

Współpraca w Chojnicach:

Solmed sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 24, 89 – 600 Chojnice; tel(052) 56 55 333; http://solmedchojnice.pl

UM (red.)

Zapisz