Powiatowy konkurs na wigilijną pocztówkę

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach organizuje konkurs na wykonanie projektu pocztówki wigilijnej na kartce formatu A4. Nie może być składana i bez życzeń. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy powiatu chojnickiego.

Mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w konkursie zaprasza CkiB w Brusach.   |  fot. CkiB

Konkurs jest adresowany do uczestników placówek wychowania pozaszkolnego, kulturalnych, do uczniów wszystkich typów szkół i przedszkoli na terenie powiatu chojnickiego. Każdy z autorów może nadesłać jedną pracę plastyczną do 9 grudnia, natomiast każda placówka może dostarczyć do 20 prac plastycznych wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela.

Celami konkursu jest m.in. kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia poprzez ukazywanie jej piękna w różnych formach plastycznych oraz wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych. Prace można wykonywać jako rysunek, malarstwo, grafika, techniki mieszane (np. kolaż) i inne płaskie techniki, z wyjątkiem nietrwałych i tworzących wypukłości materiałów takich, jak kasza manna, ziarna zbóż, ryż, wata, itp.

Na autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac czekają nagrody rzeczowe. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Więcej szczegółów na stronie CKiB w Brusach.

Do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszenia

Karta uczestnika konkursu 

CkiB Brusy, oprac. (je)