Powiatowy Urząd Pracy Liderem. Po raz trzeci

Chojnicki PUP wie jak zachęcać i aktywizować młodych ludzi. W konkursie zorganizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM otrzymał nagrodę specjalną i tytuł Lidera Aktywizacji Osób Młodych.

Organizator ogólnopolskiego konkursu „Lider Aktywizacji Osób Młodych", zdecydował o przyznaniu PUP w Chojnicach nagrody i tytułu "Lider aktywizacji osób młodych" w kategorii publicznych instytucji rynku pracy.   |  fot. ilustracyjne

Celem konkursu było promowanie najlepszych praktyk instytucji rynku pracy w zakresie wspierania osób młodych. O Nagrodę Lider aktywizacji osób młodych mogły ubiegać się publiczne instytucje rynku pracy oraz agencje zatrudnienia.

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM wysoko oceniła efekty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach w zakresie aktywizacji zawodowej młodzieży przyznając jednostce nagrodę specjalną i tytuł Lidera Aktywizacji Osób Młodych 2020 za realizację projektu. Diagnoza branż – badanie wybranych branż gospodarczych na terenie powiatu chojnickiego-narzędziem wsparcia młodzieży.

St. Powiatowe