Powiatowy Filmowy Konkurs Plastyczny "obejrzałe(a)m, namalowałe(a)m"

Dyskusyjny Klub Filmowy "Cisza" oraz Chojnickie Centrum Kultury zapraszają do udziału w XVII Powiatowym Konkursie Plastycznym organizowanym w ramach XXIII Chojnickiego Filmobrania.

Do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zapraszają organizatorzy.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko pojętą twórczość plastyczną związaną z tematem konkursu (na odwrocie pracy - TYTUŁ FILMU).

2. Dozwolone są różne techniki plastyczne.

3. Jeden twórca może nadesłać na Konkurs jedną pracę plastyczną.

4. Prace konkursowe oceniane będą w grupach wiekowych:

przedszkola (A)

szkoły podstawowe: kl. I-III (B)

szkoła podstawowa kl. IV-VI (C)

szkoła podstawowa kl. VII-VIII (D)

szkoły ponadpodstawowe /dorośli (E)

5. Prace należy składać do 24 września 2021 r. w Chojnickim Centrum Kultury, przy ul. Swarożyca 1 w Chojnicach.

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie do pracy wypełnionej i podpisanej Karty Uczestnika .

7. Oceny prac dokona komisja, wyłoniona spośród organizatorów i honorowych gości. Ostateczny werdykt należy do komisji konkursowej.

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ckchojnice.pl

9. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.

PDF icon KARTA UCZESTNIKA "Obejrzałe(a)m, namalowałe(a)m"

Organizatorzy: Chojnickie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Europejskie Stowarzyszenie "Pomerania". Dyskusyjny Klub Filmowy "Cisza"

Ł. Sajnaj