Powiatowi radni będą debatować nt. zimowego utrzymania dróg

Dziś (czwartek 24.11.2022) od godziny 12.00 na 28 sesji będą debatować radni Rady Powiatu Chojnickiego. W programie m.in. zapoznanie się z informacją nt. przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

W powiecie chojnickim, przygotowując się do przetargu na zimowe utrzymanie dróg założono, że podobnie jak przed rokiem, zima będzie łagodna. A jak łagodna, to i tańsza.   |  fot. ilustrac.

Radni dyskutować będą ponadto nad "Rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023" (przewidziano na jego realizację kwotę 297 tys. zł); nad projektem uchwały w sprawie kontynuacji w 2023 roku polityki zdrowotnej, czyli finansowania zajęć w szkole rodzenia.

Radni zajmą się regulaminem (poprzedni był przyjęty we wrześniu 2020) przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Chojnickiego dla zawodników, trenerów oraz innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej. Kolejna uchwała dotyczy ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Jest to związane z nawiązaniem współpracy z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, która prowadzi Dom Samotnej Matki w Matemblewie.

Transmisję z obrad można śledzić w tym miejscu.

(je)