Powiat stawia na edukację

Ostatnie lata, na które przypadała realizacja kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej, dla Powiatu Chojnickiego oznaczały silne wsparcie podległych jednostek edukacyjnych.

Edukacja i jej rozwój w powiecie jest jednym z głównych działań, jakie podejmuje i konsekwentnie realizuje starostwo w Chojnicach.   |  fot. St. Powiatowe

Środki, które pozyskał Powiat Chojnicki przeznaczone zostały na wdrożenie kilku projektów, które w znaczący sposób zmieniły oblicze chojnickiej edukacji ponadpodstawowej. Największym ze zrealizowanych był projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia”. Całkowita wartość zadań wchodzących w jego skład wyniosła ok. 19 mln zł, w tym 11 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Efektem realizacji, oprócz podniesienia poziomu wiedzy uczniów szkół poprzez udział w szeregu kursów i szkoleń, było powstanie budynku wielofunkcyjnego, który pomieścił salę sportową, nowoczesne laboratoria, audytoria, siłownię oraz inne funkcjonalne pomieszczenia. W celu zwiększenia efektywności oferty edukacyjnej Powiatu Chojnickiego wdrożono nową, innowacyjną formę nauczania i oceniania jaką jest „metoda projektu”, opartą o nowoczesne technologie ICT i cechującą się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.

Szczególny nacisk położono na to, by podstawa programowa realizowana była w sposób ciekawy, inspirujący i interdyscyplinarny w formie dodatkowych zajęć. Działania te realizowane były w ramach projektu „Szkoła Przyszłości - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego” o wartości niespełna 6 mln złotych i dofinansowaniu ze środków unijnych na poziomie 5,5 mln złotych. W ramach projektu przeprowadzono ponad 25 tys. godzin zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, chemii, biologii, języków obcych, geografii, ICT, przygotowań do certyfikacji ECDL, laboratoryjnych oraz kół zainteresowań. Uzupełnieniem wyżej wymienionych lekcji było poznanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, umiejętności, predyspozycji zawodowych w trakcie zajęć z doradztwa indywidualnego i grupowego.

Zorganizowano także 33 wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, podczas których uczniowie korzystali z urządzeń interaktywnych, a także uczestniczyli w pokazach planetarium 3D oraz zajęciach laboratoryjnych. Wsparcie placówek podległych pod Powiat nastąpiło także poprzez ich doposażenie. W ramach wszystkich projektów zakupiono duże ilości sprzętu elektronicznego takiego jak tablety, laptopy, które w okresie nauczania zdalnego okazały się niezastąpione. Do szkół trafiły drukarki, aparaty cyfrowe, ale także nowoczesne narzędzia edukacyjne i pomoce dydaktyczne, związane m.in. z robotyką, technologiami odnawialnych źródeł energii czy obsługą i programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Wszystkie te działania i zrealizowane projekty, o łącznej kwocie przekraczającej 30 mln zł powodują, że szkoły zarządzane przez Powiat Chojnicki stają się coraz bardziej atrakcyjne nie tylko dla absolwentów z jego terenu, ale przyciągają też uczniów z sąsiednich powiatów.

St. Powiatowe