Powiat chojnicki czternasty w rankingu Związku Powiatów Polskich

Powiat chojnicki uplasował się na czternastym miejscu w rankingu przeprowadzanym przez Związek Powiatów Polskich. Dobry wynik samorządu to efekt kilku lat pracy władz powiatu oraz urzędników.

Reprezentanci powiatów wyróźnionych w rankingu.   |  fot. powiat.chojnice.pl

Zdobywając 35125 punktów w klasyfikacji Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców (w tej kategorii ocenianych było 99 powiatów) nasz powiat znalazł się w ścisłej czołówce najbardziej rozwojowych samorządów powiatowych w Polsce.

Ogólnopolski Ranking Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tysięcy mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tysięcy mieszkańców; powiaty powyżej 120 tysięcy mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

 

Ocena samorządów odbywa się według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne.

Mat. powiat.chojnice.pl

Zapisz