Powiat aplikuje o dotację na modernizację sieci w Geodezji

Powiat Chojnicki złożył wniosek do unijnego programu „Cyfrowy Powiat” powstałego w reakcji na pandemię COVID-19. Opiewa na kwotę prawie 293 tys. zł, udział własny jest w wysokości 17 tys. zł.

W ramach programu „Cyfrowa gmina”, samorządy na sprzęt, niezbędne oprogramowanie i szkolenia mogą otrzymać dofinansowanie.   |  fot. PUW Gdańsk

Jak poinformował starosta Marek Szczepański, środki z ewentualnego grantu zostaną przeznaczone przede wszystkim na zmodernizowanie sieci komputerowej w Wydziale Geodezji.

- Transfer w sieci zostanie zwiększony z 1 Gbita na 10 Gbitów. Ponadto zostaną zakupione różne akcesoria komputerowe, jak np. dyski twarde na kopie danych. Chcemy unowocześnić zasoby Geodezji. Są tam duże zasoby danych, jak mapy cyfrowe. Czekamy teraz na rozstrzygnięcie konkursu – przekazał Marek Szczepański.

(je)