Ponad 3 mln zł miasto przeznacza na granty dla organizacji pozarządowych

Dokładnie 3 mln 236 tys. 710 zł, przewidziano dla tzw. trzeciego sektora, na realizację zadań publicznych. Uchwałę w tej sprawie, jednogłośnie, przyjęli radni podczas ostatniego (26.10.) posiedzenia Rady Miasta.

Organizacje pozarządowe otrzymają z miejskiej kasy ponad 3 mln zł.   |  fot. ilustracyjne

Pieniądze zostaną rozdzielone w dziewięciu kategoriach:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 111 tys. zł,

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 508 tys. zł.

- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 5 tys. zł.

- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza -  2 tys. zł

- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 2 tys. 500 zł

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 20 tys. zł

- ekologia - 3 tys. zł

- ochrona zwierząt (prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt) - 560 tys. zł

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - 2 mln 25 tys. 210 zł

Anna Zajkowska