Pomorskie mamy cztery plus

ZUS przyznał rodzicielskie świadczenia uzupełniające, nazywane często „Mama 4+” ponad 4,7 tys. mieszkańcom Pomorza. Aż 186 z nich wychowało dziewięcioro lub więcej dzieci.

Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym.

Program „Mama 4+” funkcjonuje od ponad roku. Do końca kwietnia pomorskie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjęły blisko 5,9 tys. wniosków o świadczenie uzupełniające. Większość pochodziła od pań, jednak zgłosiło się także 10  mężczyzn. Aby otrzymać świadczenie z programu „Mama 4+” trzeba ukończyć powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 mężczyźni), urodzić i wychować lub wychować co najmniej czworo dzieci oraz nie posiadać niezbędnych środków do życia.

Świadczenie przysługuje również ojcom, w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dzieci albo gdy zaprzestała ona ich wychowania. Maksymalna wysokość świadczenia to 1 200 zł brutto, czyli tyle samo ile wynosi minimalna gwarantowana emerytura. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie ma dochód, to jego kwota zostanie dopełniona do 1 200zł. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest wyłącznie na wniosek. Powinien on zawierać dane wnioskodawcy, wskazanie świadczenia o które się ubiega, sposób jego wypłaty i podpis.

Do wniosku trzeba dołączyć akty urodzenia dzieci i ich numery PESEL, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, a także oświadczenie o innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. Do końca kwietnia pomorskie oddziały ZUS rozpatrzyły prawie 5 tys. wniosków, z czego ponad 4,7 tys. pozytywnie.

Najczęstszą przyczyną odmowy było wychowywanie mniej niż 4. Dzieci, a także niespełnienie kryterium dochodowego. Najwięcej świadczeniobiorców to grupa wiekowa 60 – 69 lat i wychowało czworo dzieci, są jednak tacy, którzy mieli ich więcej niż dziewięcioro. Aż 16 z pomorskich beneficjentów programu skończyło 90 lat.

Regionalny Rzecznik Prasowy woj. pom. Krzysztof Cieszyński

 1. 21 maja 2020  18:27   Znowu podział matek (2)   mama

  na lepsze i gorsze! Dlaczego matka która miała 4 dzieci dostanie pieniądze, natomiast ta która miała 3 , 2 , lub jedno jest gorsza? Zapłacić każdej !

  12
  7
  Pokaż/ukryj odpowiedzi
  • 22 maja 2020  09:46   Pieniądz jest chciwy   anonim

   Juz kogoś zabolało, że osoba bez emerytury dostanie te marne 1200 na leki zapewne,bo zbytki im już nie w głowie? Zazdrość d....ściska....Żal!

   4
   6
  • 21 maja 2020  19:41   bo to jest matematyka gamoniu ...   tempizna nie zna granic

   bo to jest matematyka gamoniu zrob sobie 8 dzieci i je utrzymaj i wychowaj !

   4
   10