Pojemniki na śmieci, które „zdobią” chodniki

Na prośbę jednego z sołtysów, wójt zwraca mieszkańcom sołectw uwagę na obowiązek odstawiania opróżnionych przez służby komunalne pojemników z powrotem na posesję. „Ludzie mają w tej chwili obstawione chodniki. To jest niedopuszczalne!”

„Po każdorazowym opróżnieniu pojemników przez firmę wywożącą odpady, pojemniki należy z powrotem odstawić na teren swojej posiadłości” - przypomina punkt regulaminu Zbigniew Szczepański.   |  fot. A. Zajkowska

Tymi słowami Zbigniew Szczepański podsumował problem ignorowania przez niektórych mieszkańców sołectw obowiązku odstawiania opróżnionych już pojemników na odpady komunalne z powrotem na swoją posesję. Zdarza się, że śmietniki stoją w pasie drogowym jeszcze przez kilka dni po wywozie odpadów, a u rekordzistów „kwitną” tam od wywozu do wywozu.

- Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice, właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem od godz. 6.00, w szczególności poprzez ich wystawienie przy granicy posesji, przed brama wjazdową lub bezpośrednio przy otwartej bramie wjazdowej znajdującej się od strony wyznaczonej rogi wjazdowej - przypomina regulamin Zbigniew Szczepański.

- Po każdorazowym opróżnieniu pojemników przez firmę wywożącą odpady, pojemniki należy z powrotem odstawić na teren swojej posiadłości. Niedopuszczalnym jest pozostawienie pojemników przed posesją do czasu następnego wywozu odpadów - dodaje. Wójt zapowiada, że jeśli mieszkańcy nie zmienia swoich nawyków, to będą z tego wyciągane konsekwencje.

Anna Zajkowska