Podsumowanie X Turnieju Wiedzy z Historii Sztuki

Celem Turnieju było i jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczniów szkół podstawowych sztuką, a w dalszej perspektywie przygotowanie ich do pełniejszego przeżywania i doświadczania sztuki wysokiej.

Uczestnicy turnieju w trakcie jednego z zadań konkursowych.   |  fot. (nad.)

 Isabelle Laflèche, kanadyjska współczesna pisarka w jednej ze swoich książek napisała „Twoja pasja czeka, aż dogoni ją odwaga”. W  X Turnieju Wiedzy z Historii Sztuki brało udział dwanaście drużyn z chojnickich szkół podstawowych. „Jedynka”-  wystawiła  pięć drużyn, „Trójka” - pięć drużyn, „Piątka” - dwie drużyny.

Etap podstawowy – czwartek – 08.03.2018 – /10.45-13.40 /

Test –  uczniowie musieli wykazać się wiedzą z historii sztuki od prehistorii do czasów współczesnych. Test składał się z 39 zadań –  za które można było zdobyć 101 punktów. Rozpoznawanie dzieł sztuki – kopie -  tutaj można było zdobyć 36 pkt. Malowanie na hasło – 6 pkt., tegoroczne hasło to:„ Piękna Madonna”

Jurorzy: p. Hanna Rząska, Ewa Modrzejewska, Barbara Łącka, Justyna BarwinaMyszka, Beata Klunder, Grażyna Czapiewska, Lucyna Skórczewska, Elżbieta Połom, Arkadiusz Gierszewski oceniali: kompozycję, dobór środków wyrazu plastycznego, plama, kreska, forma, bryła, perspektywa, światło, technikę wykonania, zgodność z oryginałem, ujęcie tematu, ogólny wyraz artystyczny.

Etap rozszerzony – piątek –/10.40 -13.25 /

Puzzle – 6 pkt - układanie na czas + rozpoznanie i opis  dzieła - nazwa dzieła, czas powstania dzieła, miejsce, gdzie się znajduje, dodatkowe informacje związane z dziełem. W tym turnieju uczniowie układali Partenon. 

Prezentacje - 6 pkt – 7 minut, wybrany temat z historii sztuki od prehistorii do XXI wieku – temat dowolny- rzeźba, architektura, malarstwo, twórczość dowolnego artysty, mógł być opis dzieła – prezentacja ustna lub w formie multimedialnej.

Oceniano: sposób prezentacji, ujęcie tematu, techniczne walory prezentacji, wyczerpanie tematu, zakres tematu, ogólny wyraz artystyczny, merytoryczność. Tegoroczne tematy to: Michał Anioł, Teodor Axentowicz, Pablo Picasso, Renesans, Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci, Barok, Sekrety Mony Lisy, Słynni artyści, Głębia sztuki, Architektura starożytnego Rzymu, Najwybitniejsze obiekty sportowe.  

 Jurorzy mieli możliwość przydzielenia sześciu punktów dodatkowych / specjalnych. Za całość można było uzyskać 161 pkt. W tym miejscu, chciałabym złożyć specjalne podziękowania Dyrekcji SP1 i Jurorom, którzy z pewnością wiedzą, czym jest pasja, ponieważ sami ją podzielają. Gratulacje dla wszystkich uczestników turnieju, szczególne Owacje dla „ Piątki”. Wszystkich Odważnych, których pasją jest sztuka, zapraszam do udziału w  konkursach poświęconych Sztuce.

Organizator Turnieju - Elżbieta Połom

Zapisz