Podpisanie umów na budowę ulic w mieście Chojnice

W poniedziałek (18.05.) w Urzędzie Miejskim w Chojnicach burmistrz Arseniusz Finster podpisał cztery umowy z Firmą Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. z Charzyków na realizację zadań inwestycyjnych.

Urzędzie Miejskim w Chojnicach podpisano umowy na realizację zadań inwestycyjnych.   |  fot. UM

„Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach”  część I: Budowa ul. Krasickiego. Wartość umowy: 788.183,26 zł.

Zakres zadania:

budowa drogi – ul. Krasickiego od ul. H. Bielickiej w kierunku ul. Prochowej

budowa chodnika

budowa ścieżki rowerowej z przyległym chodnikiem

budowa sieci kanalizacji deszczowej

budowa nowego oświetlenia LED.

„Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach” część II: Budowa ul. Gdańskiej, działka nr 1828. Wartość umowy: 97.396,96 zł.

Zakres zadania:

budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) – ul. Gdańskiej

budowa sieci kanalizacji deszczowej.

„Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach” część IV: Budowa ulic Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego (2 odcinki). Wartość umowy: 588.563,51 zł.

Zakres zadania:

budowa dróg – ciągów pieszo – jezdnych ul. Kasprowicza, Tetmajera i 2 odcinków ul. Paderewskiego

budowa sieci kanalizacji deszczowej,

Termin realizacji powyższych umów to 16.11.2020 r.

Budowa parkingu przy ul. Towarowej w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” – zadanie V PFU. Wartość umowy:  2.186.938,62 zł brutto. Termin wykonania : 30.06.2021 r.

W poniedziałek burmistrz Chojnic podpisał również umowę z firmą Ad-Bet Adrian Paszko z Chojniczek na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach”, część III: Budowa ulic Rodziewiczówny i Konarskiego. Wartość umowy: 428.778,64 zł

Zakres zadania:

budowa dróg – ul. Rodziewiczówny i ul. Konarskiego

budowa chodników

budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Termin wykonania inwestycji to 16.11.2020 r.

 UM

 1. 21 maja 2020  09:30   Zapomniani   Wiocha miejska

  A o B Chrobrego to już nawet pies z kulawą nogą nie pamięta?

  3
  1
 2. 19 maja 2020  17:15   A kiedy Brzechwy i Przybosia   anonim

  A kiedy Brzechwy i Przybosia

  8
  1