Podpisali umowę na deszczówki

W Urzędzie Miejskim w Chojnicach podpisano umowę na realizację zadania pn. Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice.

Umowa ws. budowy kolektorów deszczowych podpisana.   |  fot. UM

W ratuszu podpisano umowę na realizację zadania pn. Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice – część: Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Łanowa, Towarowa, Al. Brzozowa, Sędzickiego, Dworcowa, Łużycka, Kaszubska, Angowicka” w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”.

Umowę zawarto pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a Powiatem Chojnickim i konsorcjum firm: lider konsorcjum – Marbruk Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych  i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Instal Sp. z o.o.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do 30 listopada 2020 r. Jej wartość to 7.726.627,89 zł.

I. Szyca UM

Zapisz