Po mszy rozdawali odblaski

Do noszenia odblasków można zachęcać na wiele sposobów. Tym razem chojniccy dzielnicowi wraz z profilaktykiem w ramach akcji „Idę, jadę -jestem widoczny” zachęcali do poprawy swojego bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców Chojnic po wieczornej mszy.

Policjanci wręczali wszystkim uczestnikom elementy odblaskowe i informowali o konieczności ich noszenia. Ponadto mundurowi sprawdzili czy mieszkańcy stosują się do obowiązujących obostrzeń.   |  fot. KPP

Celem rozpoczętej akcji informacyjno-edukacyjnej jest przede wszystkim uświadomienie pieszym poruszającym się o zmierzchu po drogach o konieczności używania w sposób widoczny elementów odblaskowych.  Poza obszarem zabudowanym pieszy jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Podczas wczorajszej wieczornej akcji w Chojnicach funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowanie pieszych, a rozdając odblaski po mszy świętej zachęcali wszystkich do ich stosowania. Uświadamiali także niechronionych uczestników ruchu drogowego jak ważne jest noszenie odblasków, szczególnie w porze wieczorowo-nocnej zarówno w terenie zabudowanym jak i w terenie niezabudowanym. Powyższa akcja ma na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości społeczeństwa, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, jak również budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Pamiętajmy, że pieszy, który porusza się po ciemnej drodze lub w miejscach niedoświetlonych w mieście bez odblasków jest praktycznie niewidoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20-30 metrów. Natomiast jeśli posiada elementy odblaskowe, kierowca widzi go już z ponad 150 m. Pamiętajmy jeżeli chcemy bezpiecznie wrócić do domu – to nośmy odblaski, które niejednokrotnie uratowały już niektórym życie!

Spotkanie z mieszkańcami podczas tej akcji było też doskonałą okazją, aby przypomnieć wszystkim jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad w walce z koronawirusem. Pandemia rozprzestrzenia się i codziennie w naszym powiecie dowiadujemy się o kolejnych przypadkach zachorowań. W naszym otoczeniu mogą przebywać osoby chore, które przechodzą covid-19 bezobjawowo. Nie zapominajmy, że nie jesteśmy sami, a to co się dzieje wokół nas, jest naszą wspólną sprawą. Musimy dbać o siebie, ale nie zapominać o innych. Bądźmy odpowiedzialni.

KPP