Pilotażowy program hodowli raków

W 2010 r. Zaborski Park Krajobrazowy kontynuuje realizację programu ochrony raka szlachetnego oraz podjął próbę hodowli tego zagrożonego wymarciem gatunku.

Instalacje sadza na osadniku w dniu 18 czerwca 2010 r.   |  fot. M. Grzempa

Projekt służy zdobyciu doświadczeń, które w przypadku sukcesu pozwolą w przyszłości na rozpoczęcie hodowli raków na cele restytucyjne. 18 czerwca na rzece Kłonecznicy w Zakładzie Hodowli Pstrąga w Lasce zainstalowano specjalnie do tego celu wykonany sadz hodowlany. Za wyborem zakładu w Lasce jako miejsca hodowli raków szlachetnych przemawiały bardzo dobre warunki termiczno - tlenowe rzeki Kłonecznicy (niska temperatura wody i wysokie nasycenie tlenem). Dodatkowo teren zakładu jest dozorowany i ogrodzony. Sadz został zainstalowany na końcu cyklu produkcyjnego pstrąga tęczowego w tzw. osadnikach.
 
Tego samego dnia do sadza przetransportowano 10 samic raka szlachetnego z podwieszonymi pod odwłokiem jajami. Samice zostały odłowione przez dr. Przemysława Śmietanę z jednego z jezior Pojezierza Bytowskiego. Populacja tego gatunku jest tam na tyle liczna, że można było pozyskać kilka samic do hodowli. Po umieszczeniu raków wraz z przyszłym potomstwem w specjalnych pojemnikach, tzw. "porodówkach", zostały przetransportowane do Laski.
 
Rak szlachetny objęty jest prawną ochroną, dlatego też uzyskano wcześniej zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na odłów, transport i czasowe przetrzymywanie raków w Lasce. Po wylęgu młode pokolenie raków będzie przytwierdzone do ciała samic przez okres około dwóch tygodni, aby po przejściu dwóch wylinek wydostać się z "porodówek" do sadza głównego. Raki dokarmiane są materiałem pochodzącym z rzeki Kłonecznicy (moczarka kanadyjska, rdestnice wraz z larwami owadów wodnych i innym pokarmem zwierzęcym). Raki w sadzu będą przetrzymywane do połowy października, skąd trafią do wybranych jezior i rzek na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Projekt współfinansowany jest przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Mariusz Grzempa