Pierwsze warsztaty genealogiczne, kolejne wkrótce!

W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbyły się warsztaty genealogiczne „Szukamy korzeni”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy. O tym, jak poszukiwać korzeni rodzinnych mówił Tomasz Cisewski.

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się czym zajmuje się genealogia i poznają powody, dla których warto się nią zainteresować.   |  fot. MBP

Dwudziestu uczestników warsztatów przywitała prezes stowarzyszenia Sandry Brdy Grażyna Wera - Malatyńska. Jak zauważyła, obecnie jest duże zainteresowanie poszukiwaniami genealogicznymi, stąd inicjatywa zorganizowania takich warsztatów. Podkreśliła, że Kaszuby są bogatym terenem genealogicznym.

Prowadzący zajęcia Tomasz Cisewski na początek omówił, czym jest genealogia. Jak mówił, to nauka o stosunkach pokrewieństwa między ludźmi i o poszukiwaniu historii rodzinnych. W tych badaniach ważne jest nazwisko. Następnie scharakteryzował źródła do badań genealogicznych, którymi są źródła metrykalne, sądowe i katastralne, a także literatura, kroniki szkolne, kroniki stowarzyszeń i lokalna prasa.

Jedną z parafii na Pomorzu, która posiada księgi metrykalne od XVII wieku jest parafia Chojnice, dokładnie posiada je od 1651 roku – podkreślił. Istotnym źródłem metrykalnym są akty urodzenia, zgonów i ślubów. Prelegent omówił także metody badawcze stosowane w genealogii i formy gromadzenia danych. Zwrócił zebranym uwagę na błędy, które często popełniają poszukujący swoich korzeni.

Jednym z nich jest przekonanie, że ich nazwisko pisane było zawsze w ten sam sposób. Tymczasem wiele nazwisk funkcjonuje w różnych formach. Wspomniał również o problemach badawczych spowodowanych migracjami przodków do innych miejscowości oraz błędami występującymi niekiedy w aktach zgonów.

Były to pierwsze warsztaty „Szukamy korzeni”, drugie odbędą się 19 września w Czytelni MBP w godz. od 16.00 do 18.00. Oprócz spotkań planowane są także indywidualne konsultacje.

Not. i fot. MBP