Pierwsze „300 plus” już na kontach beneficjentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu „Dobry Start” przelał na konta rodziców i opiekunów pierwsze 30 mln zł. Środki te obejmują ok. 100 tys. dzieci. W kolejnych dniach ZUS wypłaci następne transze świadczenia.

Wypłaty dla całego kraju realizuje Centrum Obsługi Płatności zlokalizowane w słupskim Oddziale ZUS.   |  fot. pixaby.com

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie „300 plus”  z programu "Dobry Start". W tym roku można to zrobić jedynie elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Wnioski o wsparcie można składać do 30 listopada 2021 r.

ZUS maksymalnie zautomatyzował obsługę wniosków w ramach programu. Dodatkowa pomoc potrzebna jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. postępowań wyjaśniających. Elektroniczne składanie wniosków pozwala uniknąć wielu błędów, które występowały w poprzednich latach. Przejęcie przez ZUS obsługi programu "Dobry start" przyniesie w najbliższych latach setki milionów oszczędności.

Świadczenie z programu „Dobry start” wynosi 300 zł i jest przyznawane raz w roku na dziecko uczące się, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu Dobry Start (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na jego temat na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu).

Na PUE ZUS znajdzie się równiez cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński