Pieniądze wyrzucone w błoto?

Nasz czytelnik za pośrednictwem portalu zwraca się z pytaniami do władz Powiatu Chojnickiego. - Czy tak ma wyglądać droga z Łęga do Starych Prus w dwa miesiące po naprawieniu poboczy za kwotę 175 tysięcy złotych?

Uszkodzone krawędzie bitumiczne zostaną uzupełnione.   |  fot. red.

- Chyba ktoś te prace odebrał? Czy są to może pieniądze wyrzucone w błoto? - pyta. O odniesienie się do sprawy podnoszonej przez czytelnika poprosiliśmy przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

- W odpowiedzi informuję, że  wspomniane prace polegały na utwardzeniu pobocza kruszywem łamanym C 90/3.  Kruszywo charakteryzuję się   90% zawartością przekruszu. Prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, a punktowe wybicia to efekt nieprawidłowego korzystania z drogi. Najeżdżanie na pobocze powoduje wybicia kruszywa. Pobocze nie służy do jazdy aut ze zbyt  dużą prędkością, a ma być elementem ochronnym dla mijających się na wąskiej drodze samochodów. Uszkodzone krawędzie bitumiczne zostaną uzupełnione zapowiada Monika Garstecka-Niemczyk z chojnickiego starostwa.

(red)