„Pamięć o nim powinna pozostać żywa. Rondo to minimum tego co możemy mu dać”

Radni miejscy zdecydowali o nadaniu rondu na styku ulic Wiśniowej, Winogronowej i Czereśniowej, imienia Edwarda Gabrysia. Zmarły w styczniu 2018 roku radny miejski i działacz samorządowy to jeden z Zasłużonych Obywateli Miasta Chojnice.

Edward Gabryś, radny miejski z wielokadencyjnym stażem, angażował się w sprawy nie tylko swojego osiedla, ale wszystkich mieszkańców Chojnic.   |  fot. arch.

Wniosek by w ten sposób przysłużyć się do zachowania pamięci o przewodniczącym os. Słonecznego, złożyli członkowie Klubu Radnych „Program 2023”. Podczas poniedziałkowej sesji rajcy, jednogłośnie, opowiedzieli się za tym pomysłem. O wspomnienie zasług Edwarda Gabrysia, poprosiliśmy Arseniusza Finstera, m.in. dlatego, że panowie, od 1994 roku, współpracowali jako miejscy radni. Okazało się jednak, że wspomnienia burmistrza, związane z „zasłużonym dla Chojnic”, mają początek znacznie wcześniej.

- Moja babcia, Józefa Stoltmann, dostała działkę na działkach Debois w 1933 roku. Jako młody chłopak chodziłem babci na tę działkę pomagać. Podlewałem, pieliłem, rozrzucałem obornik. W latach ‘80 natomiast poznałem Edwarda Gabrysia, który był tam wówczas takim szeryfem, człowiekiem, który dowodził tymi działkami. Zainicjował razem z zarządem Debois, przekształcenie tych działek w osiedle domów jednorodzinnych. O tyle to było celowe, że tam były duże działki, 800-900 m2. Można też było wydzielić drogi - wspomina włodarz.

Burmistrz zwraca także uwagę, że odkąd działki stały się osiedlem przeżyły prawdziwy renesans. - Od początku lat ‘90, minęło 30 lat. Edwarda już niestety nie ma wśród nas, ale całe osiedle jest zainwestowane. Wszystkie drogi są zbudowane. Kanalizacja deszczowa zrobiona. No i powstało mnóstwo domów. To jest konkretne dzieło, które przynależy jemu i ludziom którzy z nim współpracowali. Edward bardzo mocno wkoło tego chodził - podkreśla Arseniusz Finster.

Włodarz zwraca także uwagę, że Edward Gabryś, radny miejski z wielokadencyjnym stażem, angażował się w sprawy nie tylko swojego osiedla, ale wszystkich mieszkańców Chojnic. - Był wspaniałym, otwartym człowiekiem, na którego zawsze można było liczyć. Był wielkoduszny i na swój sposób sympatyczny. Szkoda, że go nie ma wśród nas. Jestem jednak przekonany, że pamięć o nim i o takich ludziach powinna postać żywa. To rondo przy Winogronowej, Wiśniowej i Czereśniowej to minimum tego co możemy mu dać - podsumowuje Arseniusz Finster.

Poniżej przytaczamy notkę z życiorysem Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice, zaczerpniętą ze strony internetowej Urzędu Miasta w Chojnicach. Edward Gabryś (23.07.1947 r. w Mąkowarsku, zm. 23.01.2018 r. w Chojnicach) - działacz samorządowy i radny miejski.

Edward Gabryś w życiu zawodowym pracował w PGR - Zakład Rolny Niwy, w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Czersku oraz do emerytury w Spółdzielni Inwalidów w Chojnicach. W latach 1988 - 1992 był prezesem Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. S.t Dubois w Chojnicach. W r. 1992 był współinicjatorem powstania osiedla mieszkaniowego „Słonecznego” w miejsce likwidowanych ogrodów działkowych. Osobistym zaangażowaniem ponad przeciętną miarę doprowadził do przekształcenia ogrodów w osiedle mieszkaniowe. Okres od 1993 do 2018 r. to czas, gdy Edward Gabryś był przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Osiedla Słoneczne - Leśne.

To także okres gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego osiedla. W trakcie jego przewodniczenia samorządowi mieszkańców  na terenie osiedla zrealizowano szereg inwestycji infrastrukturalnych, uporządkowano istniejące układy drogowe, powstały place zabaw, ale też kwitło życie kulturalno - społeczne osiedla. Praca Edwarda Gabrysia, jako przewodniczącego samorządu osiedlowego, doprowadziła do powstania trwałego organizmu społecznego o ukształtowanych wzorcach demokratycznych. Edward Gabryś w latach 1988 - 1990 był radnym ówczesnej rady miejskiej a następnie od 1994 r. zasiadał we wszystkich kolejnych kadencjach w Radzie Miejskiej w Chojnicach.

W latach 1998 - 2002 był członkiem Zarządu Miasta a w latach 2002 - 2006 wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Chojnicach, a w latach 2006 - 2018 r. przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Został odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, medalem „Za szczególne zasługi na rzecz rozwoju województwa bydgoskiego”, złotą odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Wyróżniony tytułem „Przyjaciel Dzieci”. nadanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz tytułem i Pierścieniem Samorządowca roku 2011. Jako inicjator i organizator Crossów Rowerowych wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju”.

Jako samorządowiec radny dbał o rozwój osiedla. Szczególną wagę przykładał do wzbogacania infrastruktury osiedlowej. Dzięki jego zaangażowaniu i konsekwencji powstała na osiedlu infrastruktura drogowa (z ulicami i chodnikami) wraz z nowoczesną kanalizacją deszczową i oświetleniem. Praca w samorządzie osiedlowym Edwarda Gabrysia owocowała także szeregiem festynów i spotkań integracyjnych mieszkańców łączących społeczność lokalną w jeden organizm.

Pan Edward Gabryś zasługuje na szczególne uznanie ze względu na swe zasługi dla miasta Chojnice. Poprzez swoje zaangażowanie przyczynił się on do rozwoju miasta. Swoją postawą przekazywał wartości, które rozwijały zaangażowanie w sprawy społeczne oraz wartości przyczyniające się do rozwoju Chojnic, kształtujące trwałe wzorce demokratyczne.

W dniu 26 marca 2018 roku decyzją Rady Miejskiej w Chojnicach Edward Gabryś otrzymał tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.

Anna Zajkowska, UM w Chojnicach