"Ołtarz żywy" - projekt filmowy promujący ludową twórczość rzeźbiarzy kaszubskich

Poprzez przybliżenie dorobku dwóch regionalnych artystów autorzy ukazują różnorodność ich prac, swoistą innowacyjność, stałe poszukiwania nowych inspiracji.

Kaszubskie dłuto" na planie zdjęciowym.   |  fot. videostudio.com.pl

Było to doniosłe wydarzenie nie tylko duchowe ale i artystyczne. Mowa o Mszy Św., którą w 1999 roku odprawił papież Jan Paweł II w Sopocie. Autorem projektu ołtarza był znany gdański rzeźbiarz, Marian Kołodziej. Do współpracy w tworzeniu dzieła zaprosił on rzeźbiarzy ludowych z Pomorza. Znalazł się wśród nich Józef Chełmowski z Brus Jagli.

Film łączy wątek budowy papieskiego ołtarza 18 lat temu z prezentacją późniejszych artystycznych dokonań dwóch ludowych twórców: Bogusława Migela i Ryszarda Jeża. Żywe, dynamiczne zdjęcia, szczere wywiady, unikatowe zdjęcia archiwalne.

Grzegorz Karbowski. Video Studio Gdańsk