Odyseja chojnicka, czyli 24 odsłony gminy Chojnice

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomorze”, jest jednym z trzech organizacji w województwie pomorskim, które otrzymały dotację z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach regionalnego konkursu grantowego „Równać szanse".

Aby rozszyfrować grę, należy pojawić się w Silnie, na koniec lata. Tam podany zostanie kod do odszyfrowania hasła.   |  fot. ilustracyjne

W Wiejskim Domu Kultury w Silnie, powstała grupa osób w wieku 13-19 lat, która pod okiem koordynatora, stworzy w gminie Chojnice, niepowtarzalną trasę z grą terenową. Ich zadaniem będzie wyszukanie ciekawych miejsc, w obrębie około 15 km dookoła Chojnic oraz w samym mieście. Powstaną na ich podstawie 24 zagadki, które poprowadzą gracza interesującą trasą pieszą, rowerową lub samochodową.

Ponadto zagadki powiązane będą z „Odyseją” Homera. Wzorując się na 24 częściach poematu, gra przeprowadzi uczestnika  zarówno przez historię „Odysei”, jak i przez zagadki, by ostatecznie doprowadzić do mety. Gra, po wymyśleniu, zostanie wydrukowana na 24 kartach i w takiej formie trafi do odbiorców. Grę będziemy rozdawać przy różnych okazjach a skorzystać z niej będą mogli wszyscy, którzy wyrażą taką chęć. Na przejście trasy każdy będzie mógł sam wybrać sobie czas. Będzie można spacerować parę dni, codziennie będąc w innym miejscu, można będzie wybrać się na spacer grupą lub pojeździć w terenie samochodem, czy rowerem.

Jednak, aby rozszyfrować grę, należy pojawić się w Silnie, na koniec lata. Tam podany zostanie kod do odszyfrowania hasła. Wtedy też uczestnicy będą mogli liczyć na konkurs uczestników i zdobycie nagród. Po tym czasie kod udostępniony zostanie w internecie, nastąpi dodruk gry i w tej wersji każdy będzie już sam mógł odszyfrować sobie hasło końcowe gry. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla młodych ludzi, którzy otrzymają do wykonania zadanie jedynie przy kontroli koordynatora, ale z jak najmniejszym jego udziałem. Koordynator będzie zawsze obecny i pomocny, ale nie będzie wyręczał grupy w tworzeniu zadania.

Członkowie grupy zadaniowej będą dzielić się na mniejsze zespoły lub pary, będą wybierać spośród siebie liderów, do kolejnych etapów, będą wyznaczać sobie zadania i analizować rozwiązania. Będą się również spotykać w całej grupie, stosować metodę burzy mózgów, by ostatecznie dopracować wszystkie szczegóły i wydrukować grę. Ponadto uczestnicy skorzystają z uproszczonego kursu obsługi programu graficznego CorelDrew. Będą również dysponować budżetem i decydować o przesunięciach w kosztach projektu.  Całe przedsięwzięcie będzie tworzone przez młodzież i ma doprowadzić do rozwinięcia ich kompetencji społecznych oraz kreatywności.

Ponadto postarają się, aby punkty na trasie w gminie i mieście Chojnice, były ciekawe zarówno dla mieszkańców naszego regionu, jak i dla turystów, którzy będą chcieli podjąć wyzwanie i przebyć przygotowaną trasę. Przed grupą zadaniową stoi poważne zadanie, pełne nowych wyzwań i pozwalające na rozwijanie swoich umiejętności. Podczas trwania projektu chcemy, aby każdy mógł odkryć w sobie swoje mocne strony i nauczył się z nich korzystać.

Chcemy, aby ujawnili się zarówno liderzy, jak i osoby, które świetnie wykonują zadania. Ci, którzy dobrze radzą sobie z grafiką komputerową oraz Ci, którzy potrafią logicznie połączyć ciekawe miejsca w gminie Chojnice z „Odyseją” Homera i działać logistycznie. Każdy będzie mógł wykorzystać to, w czym czuje się najlepiej.  Projekt jest rozbudowany i trwał będzie pół roku. Co jakiś czas poinformujemy Państwa o postępach grupy. "Projekt, Odyseja chojnicka, czyli 24 odsłony gminy Chojnice, prowadzony jest w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.”

Edyta Barwina - WDK Silno (Prezes SIS Pomorze)