Odeszli od nas na zawsze ...

W najbliższych dniach w sposób szczególny będziemy wspominać tych, którzy odeszli od nas na zawsze. W każdej rodzinie, w każdym domu będzie czas, by wspominać ukochanych. Niestety, w tym roku pożegnaliśmy wielu znanych i cenionych chojniczan.

W przededniu Wszystkich Świętych przypominamy znanych mieszkańców naszego miasta. Oto nasze wspomnienie tych, których pożegnaliśmy w tym roku.   |  fot. red.

Na początku roku pożegnaliśmy Edwarda Gabrysia, radnego rady miejskiej, przewodniczącego komisji rewizyjnej i szefa osiedla. Miał 71 lat. Edward Gabryś pracował w PGR Zakład Rolny Niwy, w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Czersku i Spółdzielni Inwalidów w Chojnicach. Był też prezesem Pracowniczego Ogrodu Działkowego oraz inicjatorem powstania osiedla Słonecznego, któremu później przewodniczył. Był radnym MRN w latach 1988-90 i rady miejskiej od 1994 aż do teraz. W latach 1998-2002 Gabryś był członkiem zarządu miasta, w kolejnej kadencji wiceprzewodniczącym rady, a później, również w tej kadencji, przewodniczącym komisji rewizyjnej.

W lipcu po ciężkiej chorobie zmarł pierwszy burmistrz Chojnic po przywróceniu samorządu terytorialnego w 1990 roku Leszek Chamier Cieminski. Funkcję tę piastował od czerwca 1990 do października 1992.

W sierpniu w wieku 86 lat zmarł Tadeusz Szyca – od 2010 roku Zasłużony Obywatel Miasta Chojnice. Tadeusz Szyca był wielokrotnie nagradzany, między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Rzemiosła Centralnego Związku Rzemiosła, Honorową Odznaką Rzemiosła Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy, Złotym Medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju oraz Złotą Odznaką „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”.

We wrześniu w wieku 64 lat zmarł znany i lubiany przez wielu nasz współpracownik redakcyjny - Marian Nowak. Marian przez kilkanaście lat współpracy z nami był obecny na wielu wydarzeniach. Utrwalał je na fotografii. Niestety, choroba przerwała Jego drogę życiową. Odszedł pozostawiając nas w smutku i z niedowierzaniem, że nie ma Go wśród nas.

W październiku pożegnaliśmy Zasłużonego Obywatela Miasta Tadeusza Guentzla, który zmarł w wieku 95 lat. Był on jednym z ostatnich prawdziwych „starych” mistrzów w zawodzie piekarz i cukiernik. Dał się jednak poznać też jako dobry człowiek – był społecznikiem, działał na niwie charytatywnej, był też aktywnym członkiem chociażby Bractwa Kurkowego czy w Cechu Rzemiosł Różnych.

W ostatnich dniach żałobą okryła się społeczność SP nr 1, ponieważ w tragicznych okolicznościach zmarła nauczycielka tej szkoły Ewelina Głomska.

Natomiast dziś rano zmarł proboszcz (od 2014 r.) parafii pw. Chrystusa Króla i bł. Daniela Brottier w Chojnicach Ojciec Marek Karczewski. Był on także kapelanem Aresztu Śledczego w Chojnicach. Urodził się w 1961 r. w Sicienku. W 1980 r. został przyjęty do Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy i w latach 1980-81 odbył nowicjat. Pierwsze śluby zakonne złożył 17 września 1981 r., a śluby wieczyste 13 czerwca 1986 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 lutego 1987 r. w Bydgoszczy.

Po święceniach rozpoczął studia specjalistyczne w dziedzinie teologii biblijnej na ATK w Warszawie. 6 sierpnia 2014 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla i bł. Daniela Brottier w Chojnicach i przełożonym wspólnoty zakonnej. Posługę tę rozpoczął z dniem 1 września 2014 r. na mocy dekretu Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Powołany został też do pełnienia funkcji kapelana Aresztu Śledczego w Chojnicach.
(źródło: www.duchacze.pl).

(olo)