Od piątku Akcja Znicz 2021

W powiecie chojnickim od 29 października od wczesnych godzin porannych ruszy policyjna akcja ”Znicz”, która potrwa do 2 listopada. Przewiduje się, że w tych dniach nastąpi wzrost natężenia ruchu drogowego.

Celem wzmożonych działań prewencyjno – kontrolnych będzie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa.   |  fot. ilustracyjne

Więcej samochodów na drogach naszego powiatu może pojawić się już w piątek, w godzinach popołudniowych. Spieszący się kierowcy i piesi mogą przez zwykłą nieuwagę stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników dróg szczególnym nadzorem obejmą rejony cmentarzy, drogi dojazdowe oraz główne ciągi komunikacyjne.

W powiecie chojnickim w dniach 29.10 – 02.11.br. nie będą wprowadzone żadne zmiany w organizacji ruchu drogowego na terenie Chojnic i Czerska. Utrudnienia w przemieszczaniu się pojazdów i pieszych dotyczyć będą głównie okolic cmentarzy i dróg dojazdowych.          

1 listopada mogą wystąpić w szczególności:

w Chojnicach (procesja w godz. 11.00-12.00 ulicami Kościuszki, Pl. Św. Jerzego, Gdańska, Kościerska z Bazyliki Mniejszej na cmentarz parafialny)

w Silnie (procesja około godz. 14:45-15:00 z kościoła na cmentarz; uczestnicy przejdą drogą wojewódzką zajmując jeden pas ruchu)

w Brusach (procesja między godz. 15.00 a 16.00 ul. Ks. Jankowskiego i ul. Gdańską)

w Leśnie (procesja w godz. 14.00- 15.00)

Zalecamy, aby w rejony cmentarzy docierać w miarę możliwości pieszo.

Parkingi: Chojnice

ul. Kościerska ( parking naprzeciw cmentarza parafialnego, przy przychodni, przy Domu Pogrzebowym, przy Kręgielni „Mistral”)

ul. Obrońców Chojnic (przy targowisku miejskim)

parking marketu Kaufland

ul. Ks. Pomorskich – parkingi osiedlowe

Brusy

ul. Ks. Jankowskiego (przy kościele)

ul. Ogrodowa (przy szkole)

ul. Wojska Polskiego, na ul. Gdańskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania, a ul. ks. Czarnowskiego stanie się w dniu 1.11.br ulica jednokierunkową.

Leśno – ul. Klonowa i ul. Wykopaliskowa (przy cmentarzach),

Czersk

cały teren targowiska miejskiego, szczególnie utwardzona jego część od strony szkoły podstawowej (od ul. Dr. Zielińskiego – lewa strona ul. Hallera)

Plac Kalinowskich, w sąsiedztwie „Polomarketu” i hotelu „Kavka

parking w obrębie sklepu Biedronka przy ul. Cmentarnej

parking przy Domu Chleba.

parking  przy "Netto"

Zadaniem policjantów będzie przede wszystkim udzielanie pomocy uczestnikom ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy. W związku z tym apelujemy do kierowców, aby bezwzględnie stosowali się do poleceń wydawanych przez policjantów i zachowali cierpliwość, bo funkcjonariusze pomogą dotrzeć do parkingów, w razie problemów objaśnią drogę.

O dyscyplinę w przestrzeganiu ustalonych zasad w ruchu drogowym apelujemy także do pieszych. Częstym występkiem pieszych, który znacznie utrudnia pracę służb porządkowych, jest przechodzenie przez ustawione barierki ochronne i wchodzenie na jezdnię w miejscu niedozwolonym. Policjanci, jak zwykle, będą reagować na wykroczenia i przestępstwa drogowe popełniane przez pieszych i kierujących.

Praca patroli ruchu drogowego będzie też ukierunkowana na eliminowanie z ruchu nietrzeźwych jego uczestników, kontrolowanie używania świateł zewnętrznych pojazdów i sprawdzanie osób i pojazdów pod kątem prowadzonych poszukiwań. W okresie Wszystkich Świętych może potencjalnie wystąpić wzrost aktywności środowisk przestępczych. Chodzi tu głównie o zagrożenie kradzieżami, zadbajmy zatem o właściwe zabezpieczenie swoich rzeczy.

Policjanci umundurowani i po cywilnemu przez cały czas będą patrolować cmentarze, parkingi i inne zagrożone miejsca, aby nie dopuścić do popełniania przestępstw i wykroczeń. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie kierowania pojazdem, czy spaceru na cmentarze.

KPP