O 3 miliardy złotych mniej

Zgodnie z propozycjami rządu zmniejszy się wysokość środków pomocy unijnej dla Województwa Pomorskiego w latach 2021-2027. Oznacza to, że nasz region otrzyma 40 %, czyli 3 miliardy złotych mniej środków niż w latach 2014-2020.

Pomorscy samorządowcy apelują o współpracę ponad podziałami. Chodzi o unijne fundusze

 - Taki podział środków odbije się negatywnie na każdym mieszkańcu naszego regionu, niezależnie od poglądów politycznych – mówi starosta chojnicki Marek SzczepańskiPo prostu ograniczony zostanie poziom inwestycji zarówno w infrastrukturę, jak też w ludzi. Samorządy lokalne otrzymają mniej funduszy na inwestycje drogowe czy służbę zdrowia, zasadniczo zmniejszy się wsparcie dla przedsiębiorców, szkół, uczelni oraz organizacji pozarządowych.

Dlatego też większość radnych powiatowych, podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Chojnickiego zajęła stanowisko w formie uchwały, w którym negatywnie oceniła tego typu działania. Teraz również mieszkańcy mogą wyrazić swój sprzeciw wobec takiego podziału, podpisując się pod petycją do rządu. Petycja dostępna jest na portalu Samorządu Województwa Pomorskiego PETYCJA

St. Powiatowe