Niebezpieczny kleszcz

Statystyki są alarmujące. W ostatnich latach nastąpił w Polsce 30 - krotny wzrost zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Borelioza stała się jedną z najczęstszych chorób zakaźnych w kraju

Należy złapać kleszcza pęsetą jak najbliżej skóry i zdecydowanym ruchem pociągnąć przeciwnie do kierunku wkłucia.

Wszystko to za sprawą kilkumilimetrowego roztocza – kleszcza. Liczby mówią za siebie. W Polsce, w ostatnich latach rozpoznaje się rocznie średnio 250 przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze. Stanowi to jedną trzecią wszystkich zachorowań na tę chorobę. Blisko 4 000 osób cierpi rocznie z powodu boreliozy. Jest to liczba dwukrotnie wyższa niż przed pięcioma laty. Corocznie największą liczbę zachorowań odnotowuje się w regionie białostockim.

Lepiej zapobiegać niż leczyć!

Typowymi miejscami ukłucia człowieka przez kleszcze są okolice głowy, uszu, zgięcia stawów, ręce, stopy. Ze względu na substancje znieczulające zawarte w ślinie pasożyta, w wielu przypadkach ukłucie pozostaje niezauważone. Dlatego tak ważne są działania profilaktyczne. Przestrzeganie kilku prostych zasad znacznie ograniczy ryzyko ukłucia i w konsekwencji jego przykre następstwa. Warto zatem: unikać pobytu w rejonach zakażonych kleszczy, nosić w lesie odpowiednią odzież zakrywającą jak najwięcej części ciała, stosować repelenty (np. AUTAN, OFF!). Po wizycie w lesie dokładnie obejrzeć całe ciało. W razie ukłucia należy natychmiast delikatnie usunąć kleszcza, chwytając pęsetą za główkę i wyciągając go. Miejsce ukłucia powinno zostać zdezynfekowane.

Jak można chronić się przed kleszczowym zapaleniem mózgu?

Najbardziej skuteczną metodą zabezpieczenia się przed kleszczowym zapaleniem mózgu i jego następstwami jest szczepienie. Szczepienia są szczególnie zalecane przez Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób: aktywnie spędzających czas na świeżym powietrzu, uprawiających turystykę pieszą lub rowerową, zbierających grzyby i jagody, polujących i wędkujących, spędzających wakacje lub weekendy na działce lub na wsi, których praca lub hobby wymaga częstych pobytów w lesie lub na terenach zielonych, dzieci jeżdżące na kolonie i obozy, uprawiających żeglarstwo śródlądowe, turystykę kajakową, lubiących spacery i pikniki na łące.

Jak działa szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych?

Prawidłowo przeprowadzone szczepienie wywołuje w organizmie osoby zaszczepionej produkcję swoistych przeciwciał, przeciw wirusowi kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Natychmiast po ukłuciu przez zakażonego kleszcza, przeciwciała te zwalczają zakażenie.

Kiedy rozpocząć szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych?

Szczepienie można rozpocząć w dowolnym czasie. Najlepiej rozpocząć je jednak zimą lub wczesną wiosną by zapewnić odporność przed początkiem sezonu żerowania kleszczy na wiosnę. Dla osób wyjeżdżających na wakacje, lub tych którzy późno zdecydowali się na szczepienie, lekarz może zalecić przyspieszony schemat szczepienia zaczynający się, na co najmniej 3 tygodnie przed wyjazdem lub wakacjami. By uzyskać pełną, długotrwałą ochronę szczepienie podstawowe należy zakończyć przyjmując trzecią dawkę w czasie tego samego sezonu aktywności kleszczy lub najpóźniej przed rozpoczęciem następnego sezonu.

Jak długo trwa ochrona po szczepieniu?

Cykl szczepienia podstawowego zabezpiecza przed zachorowaniem na okres 3 lat. Po tym czasie zalecane są szczepienia przypominające podawane w odstępach kilkuletnich ( 3 do 5 lat) w zależności od wieku pacjenta. Wieloletnie badania wykazały, że skuteczność szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych jest jedną z najwyższych, jaka można osiągnąć dzięki szczepieniom. U osób poddających się szczepieniu zgodnie z zalecanym schematem szczepienia skuteczność wynosi 99%.

Gdzie można zaszczepić się przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych?

Na szczepienia zaprasza Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GEMINI”  ul. Kościerska 9 pokój 39. W dni powszednie od 8:00 do 18:00 w soboty od 9:00 do 12:00.

Katarzyna Karpus