Niebawem ruszy modernizacja ZZO w Nowym Dworze

Zakład Zagospodarowania Odpadami pozyskał na ten cel z Unii Europejskiej ponad 53 mln zł. Cała inwestycja pochłonie ponad 96 mln zł. Modernizacja wpłynie m.in. na większe odzyskiwanie surowców wtórnych o lepszych parametrach jakościowych.

W ZZO w Nowym Dworze powstanie m.in. nowa hala do sortowania odpadów selektywnych, plac na odpady budowlane z panelami fotowoltaicznymi oraz plac na bioodpady i polepszacz glebowy.   |  fot. A. Zajkowska

Inwestycja rozpocznie się w trzecim, albo czwartym kwartale br. i potrwa końca grudnia 22 - Modernizacja pozwoli uzyskać większą ilość odzyskanych surowców wtórnych o zdecydowanie lepszych parametrach jakościowych. Z jednej strony pozwoli to na zmniejszenie wpłat tytułem opłaty marszałkowskiej związanej z balastem, przechowywaniem frakcji nieposegregowanej. Będziemy mieli możliwość sortowania większej ilości śmieci i wysublimowania tych frakcji i ich np. sprzedaży - mówi Adam Kopczyński.

Rozbudują m.in. PSZOK

W ramach rozbudowy ZZO w Nowym Dworze powstaną: nowa hala sortowni na odpady selektywnie zbierane wraz z infrastrukturą, pięć zadaszonych boksów magazynowych do składowania posegregowanych odpadów z tworzyw sztucznych, metalu i innych surowców, zadaszony plac na odpady budowlane o powierzchni 5,5 tys. m2 z panelami fotowoltaicznymi, plac o powierzchni 3 tys. 600 m2 na bioodpady i polepszacz glebowy.

Zostanie też wdrożona technologia RDF, powiększony parking i budynek kontroli oraz stacje transformatorowe. Przy okazji wymienione będą także przyłącza kablowe. - Rozbudowany zostanie także PSZOK wraz z niezbędną infrastrukturą. W tym hala magazynowa na odpady surowcowe. Dodatkowo w ramach pozyskanych środków unijnych zostanie stworzona ścieżka edukacyjna. Zakupione będą maszyny i urządzenia niezbędne do funkcjonowania zakładu oraz pojemniki do selektywnej zbiórki - wylicza wiceburmistrz.

Radni się zgodzili na zastaw i poręczenie kredytu

Aby otrzymać rzeczone 53 mln 272 tys. zł na realizację zadania ZZO musiało pozyskać wkład własny w wysokości 22 mln 43 tys. zł. Zarząd spółki pieniądze pozyskał, w formie pożyczki, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym, że Gmina Miejska Chojnice jest jednym z udziałowców zakładu, rada miejska musiała podjąć decyzję czy zgodzi się na udzielenie poręczenia pożyczki oraz zastawu rejestrowego na udziałach miasta w ZZO w Nowym Dworze.

- Jest to korzystna forma zabezpieczenia, gdyż nie rzutuje na wskaźnik zadłużenia gminy. Jeśli chodzi o sama pożyczkę związaną z realizacja zadania skutek jest taki, że od 2024 roku będziemy mieli ujęte w wieloletniej prognozie finansowej kwotę rzędu 614 tys. zł na poręczenie pożyczki na wkład własny - wyjaśnił Adam Kopczyński. Uchwały w tym temacie podejmowali wszyscy udziałowcy ZZO w Nowym Dworze, czyli 10 gmin. Chojniccy radni uchwały przyjęli jednogłośnie.

Anna Zajkowska